PKP Cargo: Wyższe przewozy i więcej przewiezionych towarów w 2018 roku

PKP Cargo: Wyższe przewozy i więcej przewiezionych towarów w 2018 roku

PKP Cargo Wysze przewozy i wicej przewiezionych towarw w 2018 roku
Fot. PKP Cargo
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w 2018 roku pociągi Grupy PKP Cargo przewiozły niemal 111 mln ton ładunków na polskim rynku, czyli o prawie 3,5 mln ton więcej niż w 2017 roku (+3,2 proc.) i aż 12,7 mln ton więcej w porównaniu z rokiem 2016 (+13 proc.).
GUS podał również, że w tym samym okresie wzrosła praca przewozowa zrealizowana przez grupę – z 28,3 mld tkm w 2017 roku do 28,9 mld tkm w 2018 roku (+2,2 proc.) i była wyższa o 2,9 mld tkm w porównaniu z rokiem 2016 (+10,9 proc.).

– Te wyniki pokazują, że 2018 rok był udany dla grupy PKP Cargo, gdyż mimo ogromnej konkurencji zwiększyliśmy przewozy ładunków zarówno w ujęciu masy, jak i pracy przewozowej – mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo. – Roczny wzrost masy o 3,2 proc., a pracy przewozowej o 2,2 proc. pokazuje, że poprawiliśmy efektywność przewozów, co powinno przełożyć się na wyniki finansowe generowane przez grupę – dodaje Warsewicz.

W grudniu 2018 roku Grupa PKP Cargo przewiozła 8,4 mln ton towarów, a praca przewozowa wyniosła ponad 2,2 mld tkm. W poprzednim miesiącu pociągami Grupy PKP Cargo przetransportowano 729 tys. ton ładunków intermodalnych. W porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku przewozy te wzrosły o 21,3 proc. Wyższe wskaźniki w tym sektorze wynikają m.in. ze wzrostu przewozów z tranzycie. Natomiast w całym 2018 roku grupa przewiozła 7,9 mln ton towarów, co oznacza, że transporty intermodalne wzrosły o 15,8 proc. w porównaniu z 2017 rokiem i były aż o 40,7 proc. wyższe niż w 2016 roku.

– Dwucyfrowy wzrost przewozów intermodalnych potwierdza słuszność przyjętej pod koniec ubiegłego roku strategii, której jednym z filarów jest dalszy intensywny rozwój Grupy PKP Cargo jako wiodącego operatora logistycznego specjalizującego się w transportach intermodalnych – ocenia Czesław Warsewicz.

Grupa PKP Cargo odnotowała w grudniu 2018 roku zwiększone przewozy koksu, które wynikały m.in. z intensyfikacji transportów z/do portów morskich oraz w związku z przewozami dla nowego klienta. Grupa w grudniu ub.r. przewiozła 368 tys. ton koksu, co oznacza wzrost o 9,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku i o 4 proc. w porównaniu z grudniem 2016 roku.