PKP Cargo wypłaci dywidendy akcjonariuszom

PKP Cargo wypłaci dywidendy akcjonariuszom

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP Cargo, zgodnie z rekomendacją zarządu spółki, podjęło decyzję o przeznaczeniu 110,2 mln zł z wypracowanego zysku na dywidendę.

Na tegoroczną kwotę dywidendy PKP Cargo w łącznej wysokości 110,2 mln zł składa się 53,9 mln zł pochodzące z zysku za rok 2014 oraz 56,3 mln zł z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych. Poziom dywidendy stanowi 40 proc. skonsolidowanego wyniku netto skorygowanego o zdarzenia jednorazowe, takie jak zakończony Program Dobrowolnych Odejść. Zaproponowana kwota jest zgodna z propozycją zarządu spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP Cargo ustaliło, że 15 czerwca 2015 będzie dniem dywidendy, natomiast termin jej wypłaty ustalono na 26 czerwca bieżącego roku. W 2014 roku przewoźnik miał ponad 57 proc. udziału w rynku towarowych przewozów kolejowych pod względem pracy przewozowej i ponad 48 proc. pod względem masy. W ujęciu masy udział Grupy PKP Cargo zwiększał się narastająco przez siedem miesięcy z rzędu, od czerwca do grudnia, a pracy przewozowej przez cztery miesiące, od września do końca roku.