PKP Intercity skraca okres obowiązywania rozwiązań dotyczących obniżonego wymiaru czasu pracy lub przestoju ekonomicznego

PKP Intercity skraca okres obowiązywania rozwiązań dotyczących obniżonego wymiaru czasu pracy lub przestoju ekonomicznego

Szanowni Państwo, 

Jeszcze raz pragniemy wyrazić słowa uznania i podziękowania za Państwa postawę i wykazaną odpowiedzialność za losy Spółki, czego wyrazem było uzgodnienie warunków trudnego, ale niezbędnego w tamtym momencie Porozumienia. Dziś jesteśmy już w innym miejscu, i mam nadzieję, że ta sytuacja się nie zmieni i będzie tylko lepiej, ale podkreślić trzeba, że jest tak między innymi, dzięki naszym wspólnym, partnerskim działaniom. Dwa miesiące temu składaliśmy sobie życzenia, żebyśmy nie musieli przedłużać warunków Porozumienia i żebyśmy mogli się cieszyć wyjściem z tej trudnej sytuacji. Dziś pewnie za wcześnie, żeby świętować, ale na pewno możemy sobie pogratulować, że wtedy daliśmy radę podejmując trudne decyzje a dziś wydaje się, ze jesteśmy na dobrej drodze, żeby spełniły się ówczesne życzenia. 

Mam przyjemność potwierdzić i  poinformować Państwa, że w związku z łagodzeniem obowiązujących w Polsce obostrzeń, skutkującym systematycznym wzrostem liczby pasażerów, a co za tym idzie zwiększeniem ilości pracy eksploatacyjnej, Zarząd Spółki podjął decyzję o skróceniu okresu obowiązywania rozwiązań dotyczących obniżonego wymiaru czasu pracy lub przestoju ekonomicznego, z okresu od 1 maja 2020r. do 31 lipca 2020r. na okres od 1 maja 2020r. do 30 czerwca 2020r., co oznacza, że od 1 lipca br. wszyscy pracownicy (i zleceniobiorcy) powrócą na swój dotychczasowy wymiar czasu pracy lub zostaną odwołani z przestoju ekonomicznego. 

Powyższa decyzja została formalnie podjęta na podstawie § 3 pkt. 2)  uzgodnionych wspólnie z Państwem Porozumień w sprawie określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy lub przestoju ekonomicznego z dni 29-30 kwietnia 2020 r., zawartych odpowiednio pomiędzy Centralą i Zakładami „PKP Intercity” S.A. a działającymi u nich reprezentatywnymi Organizacjami związkowymi i dotyczy wyłącznie skrócenia przewidzianego w § 1 pkt. 8 Porozumień okresu obowiązywania rozwiązań dotyczących obniżonego wymiaru czasu pracy lub przestoju ekonomicznego, o których mowa w § 1 pkt. 1) – 7) Porozumień. 

Działający w Spółce Pracodawcy niezwłocznie przekażą stosowne informacje wszystkim sygnatariuszom Porozumień. 

Szanowni Państwo jeszcze raz Państwu dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę.

Informację tej treści otrzymaliśmy dziś od Pani Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi w PKP Intercity S.A.