Podpisano porozumienie w sprawie podwyżek w PKP INTERCITY

Podpisano porozumienie w sprawie podwyżek w PKP INTERCITY

5 lipca 2017 r. w Warszawie przedstawiciele związków zawodowych porozumieli się z władzami spółki w sprawie podwyżki płac dla pracowników PKP INTERCITY S.A. .
Przedstawiamy tutaj treść porozumienia.