Podział Spółek Skarbu Państwa – co ze spółkami kolejowymi?

Podział Spółek Skarbu Państwa – co ze spółkami kolejowymi?

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2017 r. przedstawiło w załączniku wykaz spółek, które zostały podzielone pod nadzór odpowiednich resortów. Pośród spółek, które będą podlegać dziewięciu ministerstwom są również spółki kolejowe i autobusowe.

,,Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2017 r. dotyczące wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne” – dokument zawarł następujące informacje:

Po uruchomionym podziale Spółek w ramach likwidacji Skarbu Państwa  Minister Infrastruktury i Budownictwa przejmie kontrolę nad spółkami PKP S.A., PKP PLK S.A. oraz WARS S.A.

PKSy również trafiły pod Ministersto Infrastruktury i Budownictwa. W wykazie spółek autobusowych wymieniono takie jak  “PKS-IWOPOL” Sp. z o.o. (w likwidacji),  “POLBUS-PKS” Sp. z o.o., PKS Mrągowo Sp. z o.o., PKS Nowy Targ Sp. z o.o. (w upadłości). Być może taka decyzja wpłynie pozytywnie na obecną kondycję i udział spółek autobusowych w transporcie publicznym.

Pod nadzór Ministra Rozwoju i Finansów trafiła m.in. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Likwidacja Skarbu Państwa ma zakończyć się 31 marca. Resorty wezmą odpowiedzialność za 432 spółek Skarbu Państwa. Wraz z wczorajszym ogłoszeniem rozporządzenia w Dzienniku Ustaw, weszło ono w życie z dniem 3 stycznia 2017 r.

Szczegółowe zapisy i informacje dotyczące owego rozporządzenia i podziału wszystkich zawartych w dokumencie spółek można znaleźć w Dzienniku Ustaw.