Porozumienie w PKP Cargo ws. zakończenia sporu zbiorowego

Porozumienie w PKP Cargo ws. zakończenia sporu zbiorowego

We wtorek 15 marca Zarząd PKP Cargo porozumiał się ze stroną związkową w sprawie odwołania akcji protestacyjnej. Związki zawodowe działające przy PKP CARGO zobowiązały się do rozwiązania Krajowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego oraz komitetów na poziomie zakładów spółki. Oznacza to odwołanie zawieszonego do tej pory strajku.
Zarząd PKP Cargo i strona związkowa m.in. zgodzili się zawrzeć w terminie do 30 czerwca 2016 roku porozumienie w zakresie wprowadzania zmian warunków wynagradzania.