Porozumieniem zakończono spór zbiorowy w PKP CARGO S.A.

Porozumieniem zakończono spór zbiorowy w PKP CARGO S.A.

W ramach prowadzonego dialogu pomiędzy Zarządem a Stroną Społeczną, w środę 11 lutego wypracowano porozumienie kończące spór zbiorowy w PKP CARGO. Stosowne dokumenty zostały podpisane po wielogodzinnych negocjacjach prowadzonych w spokojnej i merytorycznej atmosferze. Środowe spotkanie było dwunastym na którym dyskutowano o postulatach.

  Podczas negocjacji strony skupiły się na sześciu głównych kwestiach, m.in. wypłaty dodatku motywacyjnego dla maszynistów-instruktorów (w wysokości 3.50 zł za każdą godzinę szkolenia) czy dodatku alokacyjnego dla pracowników, którzy w następstwie dostosowywania struktury zatrudnienia do bieżących potrzeb spółki, pracują poza miejscem zamieszkania. 

Strony porozumiały się także kwestii wprowadzenia do ZUZP protokołu dodatkowego nr 11 ustanawiającego prawo do ryczałtów delegacyjnych dla następujących stanowisk: starszy rewident, rewident, starszy ustawiacz, ustawiacz, manewrowy, starszy odprawiacz, odprawiacz, operator pociągowy, operator handlowy. Prawo do ryczałtów delegacyjnych dla w/w stanowisk będzie powstawało na takich samych zasadach jak w załączniku nr 17 do ZUZP z chwilą odbycia co najmniej 3 wyjazdów delegacyjnych (zgodnie z kodeksem pracy) w miesiącu. Zarząd zobowiązał się do przedstawienia stronom ZUZP do podpisania Protokół Dodatkowy nr 11 w terminie do 28 lutego 2015 r. 

Tutaj można zapoznać się z treścią Porozumienia z dnia 11 lutego 2015 roku kończącego spór zbiorowy.