Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa

W dniu 25 lutego 2019 roku w Warszawie w gmachu Ministerstwa Infrastruktury odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa . Należy także podkreślić , że było to pierwsze spotkanie tego gremium po blisko roku. Ostatnie 26 lutego 2018 roku. Federację na spotkaniu reprezentowali Andrzej Konieczny i Grzegorz Samek
Głównym tematem spotkania było zaprezentowanie Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020 z perspektywą do 2030 roku.. I choć dokument w swojej treści mówi o tak zwanym zrównoważonym rozwoju międzygałęziowym tego sektora, to z ową równowagą ma niewiele wspólnego. Wystarczy wspomnieć, że mimo przewidywanych olbrzymich nakładów zarówno w sferze infrastrukturalnej, taborowej czy utrzymaniowej skutkiem tych działań wg strategii będzie wzrost przewozów transportem samochodowym prawie dziewięciokrotnie wyższy niż transportem kolejowym. Tak więc sławne hasło tiry na tory można włożyć między bajki. W tym kontekście zawarte w w/w strategii zagadnienie emisyjności nie może być poważnie traktowane. Pozostaje jeszcze kwestia środków finansowych koniecznych do zrealizowania tego zamierzenia. W związku ze spodziewanym zmniejszeniem środków unijnych związanych między innymi z wyjściem Wielkiej Brytanii z unii europejskiej mają zostać wskazane alternatywne źródła pozyskiwania funduszy . Tak czy inaczej dokument wymaga dopracowania
Strona społeczna w sprawach różnych zgłosiła następujące tematy
- Stan prac nad ustawą o warunkach i czasie pracy maszynisty, wg ministerstwa dokument znajduje się w końcowym etapie prac legislacyjnych projektu założeń do ustawy. Proces konsultacyjny zakończył się 22 bm i zostanie przekazany do Komitetu Stałego Rady Ministrów.
- Informacja na temat poprawki do rozporządzenia z 2014 roku w sprawie świadectwa maszynisty , zdaniem ministerstwa projekt został skonsultowany między resortowo w miesiącu marcu zostanie przekazany do konsultacji publicznych.
Została także poruszona kwestia zmiany rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruch kolejowego i sygnalizacji chodzi o przekazywanie przez dyżurnych ruchu informacji o zmianie toru jazdy. Zdaniem ministerstwa jest to zapis który stanowi konflikt między związkami zawodowymi maszynistów i dyżurnych ruchu. Zdaniem strony społecznej konfliktu nie ma a zapis który przez lata funkcjonował został niepotrzebnie wykreślony
Spotkanie zakończyło się ustaleniem, że współprzewodniczący spotkają się w dniu 18 marca w celu przygotowania posiedzenia plenarnego zespołu.