Pozytywny finał rozmów na Dolnym Śląsku. Porozumienie między PR a samorządem.

Pozytywny finał rozmów na Dolnym Śląsku. Porozumienie między PR a samorządem.

Jest porozumienie pomiędzy Przewozami Regionalnymi a Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. 15 marca 2017 we Wrocławiu zakończono proces negocjacji. Umowa na lata 2017-2020 jest satysfakcjonująca dla obydwu stron.
W negocjacjach wzięli udział członkowie zarządu spółki Przewozy Regionalne oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Dzisiejsze spotkanie zakończyło się podpisaniem protokołu kończącego negocjacje. Umowa zostanie podpisana w ciągu najbliższych tygodni, po zakończeniu uzgodnień korporacyjnych.

Przedmiotem sporu była wysokość dofinansowania dla Przewozów Regionalnych. – Jesteśmy zadowoleni z zakończenia rozmów. Tym bardziej, że umowa będzie obowiązywała do 2020, a więc o rok dłużej, niż pierwotnie zakładaliśmy oraz, co najważniejsze, na satysfakcjonujących obie strony warunkach – mówi Krzysztof Zgorzelski, p.o. prezes zarządu Przewozów Regionalnych (PolRegio).

W ramach umowy zawartej na lata 2017-2020 PolRegio uzyskało stałą stawkę dofinansowania. – W 2017 roku otrzymamy za świadczone przez nas usługi dofinansowanie w wysokości ponad 50 mln zł. W kolejnych latach kwota ta będzie uzależniona od wykonanej pracy eksploatacyjnej – dodaje Zgorzelski.

– Zależało nam na podpisaniu dobrej umowy dla Dolnoślązaków. Dzisiejsze porozumienie zapewnia bezpieczeństwo połączeń, uwzględnia nasze postulaty finansowe, a jednocześnie daje podstawy do planowania rozwoju naszemu partnerowi – mówi Jerzy Michalak, członek zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Zgorzelski zapewnił, że połączenia PolRegio będą realizowane zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym od 11 grudnia 2016 r.