PPK programem oszczędnościowym dla pracujących!

PPK programem oszczędnościowym dla pracujących!

Polski Fundusz Rozwoju zainaugurował kampanię informacyjną Pracowniczych Planów Kapitałowych pod hasłem: „W sumie się opłaca”. 8 stycznia br. ruszył portal www.mojeppk.pl

 

– To przede wszystkim program prospołeczny bez żadnych gwiazdek czy pułapek dla 11 mln pracowników – zapewniał podczas inauguracji kampanii informacyjnej programu premier Mateusz Morawiecki.

Pierwsi zatrudnieni trafią do PPK 1 lipca br. Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, w którym gromadzone są prywatne oszczędności. Możliwość przystąpienia do niego musi zostać zapewniona przez każdego pracodawcę (poza wyjątkami określonymi w art. 13 ust. 1 oraz art. 133 ust. 1 ustawy o PPK) zatrudniającego co najmniej jednego pracownika, który podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Dla każdego pracownika zostanie utworzony indywidualny rachunek PPK. Obowiązek ten spoczywa na pracodawcy, działającego we współpracy z wybraną instytucją finansową. Co miesiąc na rachunek ten będą trafiać wpłaty pracownika i pracodawcy. Państwo zaś przekaże jednorazową wpłatę powitalną i dopłaty roczne.

Poza prezentacją logotypu, który ma kojarzyć się z efektywnym inwestowaniem w długim terminie uruchomiono portal mojePPK.pl, gdzie pod egidą Polskiego Funduszu Rozwoju prezentowane będą m.in. informacje o PPK oraz lista podmiotów uprawnionych do ich prowadzenia.

Uruchomiony portal jest wersją wstępną. Ostateczną formę ma przyjąć w kwietniu br. Wtedy call center działające przy PFR ma uzyskać zdolność do obsługi kilkudziesięciu tysięcy telefonów dziennie.

– Ten program jest cywilizacyjne ważny dla Polski i kluczowy dla budowania długoterminowych krajowych oszczędności, które są fundamentem dla rozwoju gospodarczego w dłuższym okresie – przekonywał szef rządu, że PPK stanowią element rozwoju rynku kapitałowego.

Pieniądze gromadzone przez pracowników w PPK będą inwestowane przez wyznaczone TFI, m.in. w spółki notowane na GPW.

Jednak największym wyzwaniem będzie wykazanie różnicy między PPK a Otwartymi Funduszami Emerytalnymi.

Pracownicze Plany Kapitałowe wprowadzone Ustawą z 4 października 2018 r. mają być odpowiedzią na problem niskich emerytur, który nasili się w momencie, gdy liczba pracujących niebezpiecznie zbliży się do liczby pobierających świadczenie.

PPK mają stanowić swoisty program oszczędnościowy dla pracujących.

I tak, w wersji „minimum” co miesiąc od naszej pensji netto odjęta zostanie kwota równa 2 proc. pensji brutto. Pracodawca dorzuci równowartość 1,5 proc. wynagrodzenia, a budżet za każdy rok uczestnictwa w PPK dorzuci 240 zł.

PPK nie zostaną powiązane bezpośrednio z systemem emerytalnym, ale będą stanowić jego kapitałowe uzupełnienie.

Pierwsze Pracownicze Plany Kapitałowe pojawią się w Polsce 1 lipca tego roku. To wówczas obowiązek ich prowadzenia obejmie największych pracodawców – zatrudniających ponad 250 osób.

1 stycznia 2020 r. dołączą do nich pracownicy firm zatrudniających od 50 do 249 osób. Pół roku później tych z zatrudnieniem na poziomie od 20 do 49 osób, by 1 stycznia 2021 stać się powszechnym rozwiązaniem w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji publicznej.

Tym, co różni PPK od OFE, jest wyraźnie zaznaczone w ustawie obostrzenie, iż „środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność uczestnika PPK”.