Premia i zwiększona gratyfikacja z okazji Święta Kolejarza dla pracowników PKP CARGO S.A.

Premia i zwiększona gratyfikacja z okazji Święta Kolejarza dla pracowników PKP CARGO S.A.

Zarząd PKP Cargo 30 października 2018 r. zawarł porozumienie ze związkami zawodowymi będącymi stroną Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Ustalono, że w PKP Cargo zostanie uruchomiony pilotażowy program kwartalnej premii zadaniowej za czwarty kwartał 2018 r. Spółka oszacowała, że przy pełnej realizacji założonych celów, wartość dodatkowych wypłat wyniesie 29,3 mln zł.
Dodatkowo, realizując ustalenia porozumienia z 15 czerwca 2018 r. strony ustaliły, że o ile potwierdzą się szacunkowe wyniki grupy PKP Cargo za 9 miesięcy 2018 r., zwiększeniu ulegnie wysokość gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza. Spółka oszacowała, iż wpływ tego wzrostu na wynik spółki w 2018 r. wyniesie ok. 13,9 mln zł.
Poniżej treść porozumienia.

premiacargo2018jpg
premiacargo2018_01jpg