Prezydium OPZZ wsparło protestujących pracowników PLL LOT

Prezydium OPZZ wsparło protestujących pracowników PLL LOT

24 października odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych poszerzone o przewodniczących Rad Wojewódzkich OPZZ, dotyczące sytuacji w Polskich Liniach Lotniczych LOT. W spotkaniu udział wziął również Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP. Prezydent Malinowski już 3.10 apelował do prezesa zarządu PLL LOT Rafała Milczarskiego o wznowienie dialogu społecznego w spółce. Jak podkreślił: "Działacze związków zawodowych to nie przeciwnicy, a partnerzy".

Po posiedzeniu Prezydium OPZZ przedstawiciele OPZZ m.in. przewodniczący OPZZ Jan Guz, wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski, wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski, przewodniczący rady branży OPZZ 'Transport' Leszek Miętek, przewodniczący rady branży OPZZ 'Oświata i Nauka' Sławomir Broniarz, przewodnicząca rady branży OPZZ "Usługi publiczne" Urszula Michalska, przewodniczący rady wojewódzkiej OPZZ województwa opolskiego Sebastian Koćwin oraz przewodniczący rady wojewódzkiej OPZZ województwa mazowieckiego Piotr Szumlewicz,  pojechali do protestujących pracowników PLL LOT.

Przewodniczący OPZZ Jan Guz podczas konferencji prasowej wezwał o organizacje członkowskie OPZZ do podejmowania akcji solidarnościowych z Koleżankami i Kolegami z PLL LOT S.A. Jak powiedział: "Dzisiaj LOT a jutro każdy pracodawca może pójść tą drogą. Tylko razem jesteśmy siłą, która może oprzeć się antypracowniczej i antyzwiązkowej nagonce Zarządu PLL LOT S.A. Nie damy się zastraszyć!".Następnie zwrócił się do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, jako jako patrona dialogu społecznego – o zaangażowanie się w rozwiązanie konfliktu w PLL LOT S.A. w celu przywrócenia strajkującym poczucia sprawiedliwości oraz przekonania, że demokratyczne państwo prawa wspiera swoich obywateli w korzystaniu z konstytucyjnie zagwarantowanych praw. Zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów, wykonującego prawa z akcji należących do Skarbu Państwa w PLL LOT S.A. o podjęcie pilnych działań zapobiegających eskalacji konfliktu ze strony Zarządu Spółki. Zaapelował do Zarządu PLL LOT S.A. o natychmiastowe zaprzestanie stosowania lokautu, przywrócenia do pracy wszystkich zwolnionych z pracy pracowników oraz podjęcia konstruktywnych rozmów z protestującymi w duchu dialogu społecznego. Zaapelował do Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego Minister RPiPS Elżbiety Rafalskiej o pilne zwołanie plenarnego posiedzenia RDS w sprawie sytuacji w PLL LOT S.A.. Zaapelował również do przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Piotra Dudy oraz przewodniczącej Forum Związków Zawodowych Doroty Gardias o włączenie ich organizacji w akcje solidarnościowe.


Stanowisko

Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

z dnia 24 października 2018 roku

w sprawie sytuacji w PLL LOT S.A.


Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych solidaryzuje się ze strajkującymi i zwolnionymi z pracy pracownikami PLL LOT S.A., członkiniami i członkami Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego oraz Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych – organizacji członkowskich OPZZ.

Wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec bezprecedensowego represjonowania pracowników, związkowców i strajkujących poprzez groźby, nękanie, zwolnienia dyscyplinarne, straszenie pozwami sądowymi oraz uniemożliwianie prowadzenia strajku w cywilizowanych warunkach. Prawo do strajku jest gwarantowane w art. 59 Konstytucji RP i jego uniemożliwianie jest istotnym ograniczeniem podstawowych praw obywatelskich. Strajk toczy się w sprawach związanych z regulaminem wynagradzania.

Polityka Zarządu PLL LOT S.A. ma charakter antypracowniczy i antyzwiązkowy. Nie ma też nic wspólnego z zasadami dialogu i partnerstwa społecznego oraz z konstytucyjną gwarancją społecznej gospodarki rynkowej. Te brutalne metody bardziej pasują do realiów XIX-wiecznego kapitalizmu niż kraju członkowskiego Unii Europejskiej pod koniec drugiej dekady XXI wieku. Absolutnie skandaliczne jest, że działania te mają miejsce w strategicznej spółce Skarbu Państwa, podlegającej bezpośrednio nadzorowi Prezesa Rady Ministrów – premiera rządu, który codziennie zapewnia społeczeństwo o praworządności i trosce o interesy pracowników.

Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych zwraca się do:

  • Prezydenta RP – jako patrona dialogu społecznego – o zaangażowanie się w rozwiązanie konfliktu w PLL LOT S.A. w celu przywrócenia strajkującym poczucia sprawiedliwości oraz przekonania, że demokratyczne państwo prawa wspiera swoich obywateli w korzystaniu z konstytucyjnie zagwarantowanych praw;
  • Prezesa Rady Ministrów, wykonującego prawa z akcji należących do Skarbu Państwa w PLL LOT S.A. o podjęcie pilnych działań zapobiegających eskalacji konfliktu ze strony Zarządu Spółki;
  • Zarządu PLL LOT S.A. o natychmiastowe zaprzestanie stosowania lokautu, przywrócenia do pracy wszystkich zwolnionych z pracy pracowników oraz podjęcia konstruktywnych rozmów z protestującymi w duchu dialogu społecznego;
  • Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego o pilne zwołanie plenarnego posiedzenia RDS w sprawie sytuacji w PLL LOT S.A.;
  • Przewodniczących KK NSZZ „Solidarność” oraz Forum Związków Zawodowych o włączenie ich organizacji w akcje solidarnościowe;
  • Komitetu Wolności Związkowych Międzynarodowej Organizacji Pracy ze zgłoszeniem łamania praw i wolności związkowych.

Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych wzywa organizacje członkowskie OPZZ do podejmowania akcji solidarnościowych z naszymi Koleżankami i Kolegami z PLL LOT S.A. Dzisiaj LOT a jutro każdy pracodawca może pójść tą drogą. Tylko razem jesteśmy siłą, która może oprzeć się antypracowniczej i antyzwiązkowej nagonce Zarządu PLL LOT S.A. Nie damy się zastraszyć!

W związku z powyższym Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych postanawia zorganizować w dn. 27 października manifestację pod siedzibą PLL LOT S.A., a w przypadku braku postępów w rozwiązaniu kryzysu w Spółce, manifestację w Warszawie w dn. 11 listopada. Prezydium OPZZ zobowiązuje organizacje członkowskie OPZZ do oflagowania budynków i zakładów pracy, w których działają ich organizacje szczebla podstawowego.


Prezydium

Ogólnopolskiego Porozumienia

Związków Zawodowych