Przewozy towarowe w górę

Przewozy towarowe w górę

Wzrost przewiezionej masy o 10%, a pracy przewozowej o ponad 7% zanotowali przewoźnicy towarowi w pierwszej połowie 2017 r. To najlepszy wynik od 6 lat.

W ciągu pierwszego półrocza 2017 r. przewieziono 114, 1 mln ton tj.  ponad 10 mln ton więcej (10,0%) niż w analogicznym okresie 2016 r. Praca przewozowa za ten sam okres wyniosła 25,8 mld tono-km i była wyższa  o ponad 1,9 mld tono-km (7,8%).

Są to najlepsze wyniki od 2011 r., kiedy to w okresie styczeń-czerwiec przewieziono 122 mln ton, a praca przewozowa wyniosła 26,6 mld tono-km.

Czerwiec 2017 r. jest kolejnym miesiącem, w którym masa przewożonych ładunków przekroczyła 20 mln. Wyniki za czerwiec 2017 r. są lepsze o 7,3% i 8,2% odpowiednio pod względem masy i pracy przewozowej od czerwca 2016 r.

Średnia odległość przewożonych ładunków była zbliżona do wartości z czerwca 2016 r. i wyniosła 230 km.

Statystyki znajdują się na stronie : Przewozy towarowe w kategorii Dane eksploatacyjne w 2017 r.
(źródło: utk.gov.pl)