Przewozy towarowe w sierpniu 2019 r.

Przewozy towarowe w sierpniu 2019 r.

W okresie styczeń – sierpień przewoźnicy towarowi przewieźli blisko 158 mln ton, co oznacza spadek o 5% w porównaniu do analogicznego okresu w 2018 r. Praca przewozowa wyniosła 37,6 mld tonokilometrów, zaś praca eksploatacyjna blisko 55 mln pociągokilometrów. Oznacza to spadek tych wartości odpowiednio o 4,5% oraz 5,6%.

W sierpniu 2019 r. masa przewiezionych towarów wyniosła 19,4 mln ton, co oznacza spadek o 8,1% w porównaniu do sierpnia 2018 r. Praca przewozowa kształtowała się na poziomie 4,6 mld tonokilometrów, natomiast praca eksploatacyjna 6,7 mln pociągokilometrów. Wartości te były niższe odpowiednio o 10,3% oraz 11,8% licząc rok do roku. Średnia odległość przejazdu to 236 km, co oznacza spadek o blisko 6 km, w stosunku do wartości z sierpnia 2018 r.

- Dotychczasowe dane za 2019 r. pokazują, że przewóz towarów koleją w dalszym ciągu jest zależny od dużych zamówień sektora energetycznego, branży metalurgicznej oraz od poziomu inwestycji infrastrukturalnych - podsumował wyniki przewozowe dr. inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. -Dla dalszego rozwoju kolejowych przewozów towarowych ważna jest  dobra oferta konkurencyjna wobec innych gałęzi transportu. Potencjał kolei zawsze był dostrzegany przy przewozie towarów masowych, jednakże przykłady wykorzystania kolei m.in. dla potrzeb sieci dyskontowych pokazują nowe możliwości – dodał.

Wizualizacja i plik z wynikami znajdują się w dziale Statystyka przewozów towarowych.
źródło: utk.gov.pl