Punktualność pociągów towarowych w drugim kwartale 2019 r.

Punktualność pociągów towarowych w drugim kwartale 2019 r.

Punktualność pociągów towarowych w drugim kwartale 2019 r. wyniosła 42,39%. Przewoźnicy kolejowi uruchomili w tym okresie ponad 111 tys. pociągów, czyli o ponad 2 tys. mniej niż w pierwszym kwartale tego roku.


Urząd Transportu Kolejowego poinformował że z wszystkich opóźnionych pociągów towarowych w drugim kwartale największą grupę 74,6% stanowiły pociągi, których opóźnienie przekroczyło 119 minut 59 sekund (50 tys. pociągów). Średni czas opóźnień wyniósł 583 minuty.

Liczba pociągów odwołanych w kwietniu, maju oraz czerwcu wyniosła kolejno 3536, 3126 oraz 3284 pociągów.

W pierwszym półroczu 2019 r. punktualnie do stacji końcowej dojechało prawie 42% pociągów. Przewoźnicy uruchomili 225 tys. połączeń. Odwołano 19 532 pociągi.

Szczegółowe dane o punktualności za pierwsze półrocze 2019 r. dostępne są w pliku na stronie Punktualność pociągów towarowych. Dołączony jest również interaktywny wykres w technologii PowerBI wizualizujący podstawowe informacje o statystykach punktualności w kolejowych przewozach pasażerskich.

Szczegółowe wyniki dotyczące punktualności w kolejowych przewozach pasażerskich za drugi kwartał 2019 r. znajdują się w dziale Statystyka przewozów pasażerskich.