Punktualność przewozów pasażerskich - pierwszy kwartał 2019 roku

Punktualność przewozów pasażerskich - pierwszy kwartał 2019 roku

W pierwszym kwartale 2019 roku punktualnie do końca trasy dojechało ponad 93% pociągów. W tym okresie licencjonowani przewoźnicy kolejowi uruchomili 424,3 tys. pociągów. Dane prezentowane od stycznia 2019 roku są prezentowane według zmienionej metodyki liczenia punktualności mającej na celu ujednolicenie prezentowanych danych.

Najwyższy współczynnik punktualności pociągów pasażerskich odnotowano w lutym – 94,34%. W styczniu oraz w marcu współczynnik ten wyniósł odpowiednio 91,42% oraz 93,55%. W tym okresie licencjonowani przewoźnicy kolejowi uruchomili blisko 425 tys. pociągów (spadek o 24 tys. pociągów względem czwartego kwartału 2018 r.), z czego w styczniu 147 tys., w lutym 133 tys. oraz w marcu 145 tys. pociągów.

Wśród wszystkich opóźnionych pociągów w I kwartale 2019 r. 65,6% stanowiły pociągi, których opóźnienie nie przekroczyło 5 minut i 59 sekund (56,2 tys. pociągów). 32,7% stanowiły pociągi, których opóźnienie było wyższe niż 5 minut i 59 sekund, lecz nie większe niż 59 minut i 59 sekund (prawie 28 tys. pociągów). Średni czas ich opóźnień wyniósł 20 minut 48 sekund.

W I kwartale 2019 r. odwołano 3 249 pociągów. Jest to spadek w porównaniu z IV kwartałem 2018 r., w którym odwołano 4 571 pociągów.

Wraz z publikacją danych o punktualności przewozów kolejowych za pierwszy kwartał 2019 roku Urząd Transportu Kolejowego zmodyfikował zakres i sposób prezentacji danych. Zmiany objęły również sposób liczenia punktualności. Do tej pory pociągi pasażerskie przybywające do stacji końcowej do 4 minut i 59 sekund po czasie rozkładowym traktowane były jako punktualne. Obecnie próg punktualności został podniesiony do 5 minut i 59 sekund. Metoda ta jest zgodna ze sposobem stosowanym przy rozliczeniach rekompensaty za opóźnienia pomiędzy zarządcą infrastruktury kolejowej, a przewoźnikami. Zmiana metody kalkulacji opóźnień ma również na celu ujednolicenie danych zbieranych w tym zakresie w krajach Unii Europejskiej (podobne zasady obliczeń stosowane są w takich krajach jak Niemcy, Belgia i Francja).

Publikowane dane obejmują statystyki punktualności pasażerskiej: udział punktualnych pociągów w ogólnej liczbie uruchomionych pociągów pasażerskich, poziom punktualności przewoźników pasażerskich oraz liczbę pociągów odwołanych. Nowością jest uszczegółowienie statystyk. Do tej pory statystyki kwartalne przedstawiały informację sumaryczną dla całego kwartału. Po zmianie publikujemy dane osobno dla każdego miesiąca. Dzięki temu widać, że np. w lutym 2019 r. pociągi były bardziej punktualne niż w styczniu i w marcu.

Wśród publikowanych danych znajdują się również statystyki wszystkich stacji pasażerskich w Polsce. Na interaktywnym wykresie przedstawiono punktualność dla 30 stacji pasażerskich o największych opóźnieniach, natomiast dane dla wszystkich pozostałych można pobrać w pliku CSV, który umożliwi obróbkę danych, pracę z nimi w bazach danych, tworzenie raportów itp.

Nowa metoda prezentacji danych wykorzystuje technologię Power BI i pozwala na lepszą wizualizację danych. Informacje przedstawione na interaktywnych wykresach są łatwe do odczytania, a ich zakres można zwężać lub poszerzać w zależności od potrzeb.

Szczegółowe wyniki dotyczącymi punktualności w przewozach pasażerskich za pierwszy kwartał 2019 roku znajdują się w dziale Statystyka przewozów pasażerskich.
źródło: utk.gov.pl