Rozmowy w sprawie podwyżek Przewozach Regionalnych

Rozmowy w sprawie podwyżek Przewozach Regionalnych

W związku ze zobowiązaniem Zarządu Spółki zawartym w § 5 ust. 3 Porozumienia
w sprawie zakończenia sporu zbiorowego z 10 kwietnia 2018 r., dotyczącego podjęcia rozmów
o możliwości wdrożenia dalszego wzrostu wynagrodzenia, Zarząd Przewozów Regionalnych zaprasza związki zawodowe na spotkanie w dniu 27 marca 2019 r. w Warszawie
Wraz z zaproszeniem na rozmowy związki zawodowe otrzymały propozycję uruchomienia motywacyjnego programu premii rocznej na lata 2019-2021 dla pracowników wynagradzanych wg. ZUZP.