Skandal w CT Śląskim PKP CARGO S.A. - zlekceważeni związkowcy wyszli ze spotkania

Skandal w CT Śląskim PKP CARGO S.A. - zlekceważeni związkowcy wyszli ze spotkania

26 lipca 2016 w Śląskim Zakładzie Spółki PKP CARGO S.A. w Tarnowskich Górach  podczas spotkania kierownictwa zakładu ze związkami zawodowymi, na którym miał być omawiany nowy Regulamin Organizacyjny zakładu obecni na sali przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych działających w CT Śląskim opuścili salę narad.

Powodem takiego zachowania jest lekceważący stosunek dyrektora zakładu do większości związków zawodowych.
W dniu 1 lipca br. pracodawca przedstawił do zaopiniowania projekt nowego Regulaminu Organizacyjnego Zakładu z prośbą o wyrażenie opinii, które otrzymał w wyznaczonym terminie do 15 lipca 2016 r.
Następnie w dniu 19 lipca br. powołując sie na nieznane nikomu dotąd decyzje i rzekome wytyczne dyrektorów biur Centrali PKP CARGO S.A. poinformował organizacje związkowe pismem, że dokonał zmian w regulaminie, które opisał lakonicznie i zdawkowo. Dyrektor zakładu nie przedstawił związkom zawodowym treści nowego regulaminu.  Związkowcy obecni na spotkaniu uznali na podstawie przekazanej informacji, że zmiany są tak daleko idące, że koniecznym jest zapoznanie się z nowym Regulaminem Organizacyjnym jako całością i  odniesienie się do tych zmian w odpowiednim czasie. Kierownictwo CT Śląskiego otrzymało więc na piśmie informację którą publikujemy poniżej (pisma nie podpisała zakładowa "S"). Następnie w godzinach popołudniowych pracodawca wysłał na skrzynki emailowe projekt nowego Regulaminu Organizacyjnego oraz dwie decyzje członków zarządu informując w piśmie przewodnim, że jest to kontynuacja procesu konsultacji regulaminu. Zaprosił także na spotkanie w kuriozalnym terminie 28 lipca nie dając szans na merytoryczne odniesienie sie do zmian i wyrażenie opinii. Nie przekazał jednak związkowcom enigmatycznych wytycznych, którymi rzekomo kierował się dokonując zmian w regulaminie.
Sposób prowadzenia dialogu społecznego i konsultacji pozostawiamy bez komentarza.
Związkowcy w dniu 27 lipca poinformowali pracodawcę że brak pełnej informacji zostanie odebrany jako złamanie Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. z dnia 14 lutego 2005 roku co może stanowić podstawę do wszczęcia sporu zbiorowego i zaproponowali spotkanie w dniu 1 sierpnia 2016.
pismozdnia26lipcadoctlaski.jpg