Skorzystaj z ubezpieczenia pracowników od odpowiedzialności materialnej pracowników za straty wyrządzone pracodawcy

Skorzystaj z ubezpieczenia pracowników od odpowiedzialności materialnej pracowników za straty wyrządzone pracodawcy

Organizacje członkowskie FZZMK oferują członkom związku zawodowego możliwość skorzystania z ubezpieczenia  pracowników od odpowiedzialności materialnej pracowników za straty wyrządzone pracodawcy oraz ubezpieczenia w przypadku zawieszenia pracownika w czynnościach lub utracie prawa do wykonywania zawodu.
Ubezpieczyciel (PZU S.A.) zobowiązuje się pokryć straty spowodowane przez pracownika podczas wykonywania obowiązków służbowych do wysokości 7000 złotych, a w przypadku straty w wynagrodzeniu za pracę spowodowaną zawieszeniem w czynnościach lub utratą prawa do wykonywania zawodu ubezpieczyciel pokryje różnicę w wynagrodzeniu do kwoty 5000 złotych. 

Proponujemy skorzystać z tej formy ubezpieczenia, ponieważ w ostatnim czasie pracodawcy często wykorzystują możliwości odzyskania części strat (do wysokości wartości trzech wynagrodzeń) spowodowanych przez pracowników po podczas wykonywania obowiązków służbowych np. uszkodzenie taboru, infrastruktury itp.
Warunkiem skorzystania z ubezpieczenia jest przynależność do organizacji związkowej zrzeszonej w Federacji Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych i wypełnienie deklaracji ubezpieczenia. 

Jeżeli nie wiesz do kogo się zgłosić, napisz do nas na adres: poczta@federacja.info podając nazwę twojego pracodawcy.