Spotkanie kierownictwa PKP Intercity S.A. ze Związkami Zawodowymi

Spotkanie kierownictwa PKP Intercity S.A. ze Związkami Zawodowymi

14.10.2021 r w siedzibie spółki PKP Intercity S.A. w Warszawie  odbyło się spotkanie kierownictwa Spółki ze Związkami Zawodowymi.
Głównym tematem spotkania było spełnienie wymogów wynikających z umowy PSC (z ang. Public Service Contract) podpisanej między przewoźnikiem a Ministerstwem Infrastruktury jest świadczenie przez PKP Intercity usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2021 – 2030. z której wynika m.in. że „…Przewoźnik jest zobowiązany do utworzenia mechanizmu/systemu premiowania w celu dodatkowej motywacji osób, których praca przyczynia się do osiągnięcia celów Umowy…”.

Odbyły się także  wstępne rozmowy w sprawie zmiany systemu wynagrodzenia, który docelowo ma skutkować powyżką płac dla pracowników spólki. Władze Spółki zobowiązały się do szybkiego przedstawienia konkretnych rozwiązań. Związki Zawodowe uzgodniły, że dialog społeczny z Pracodawcą prowadzony będzie wspólnie.