Spotkanie Krwiodawców we Wrocławiu – już po raz ósmy!

Spotkanie Krwiodawców we Wrocławiu – już po raz ósmy!

20 maja na brochowskim „orliku” odbył się VIII Piknik Krwiodawców połączony z – również ósmą – edycją Turnieju Piłki Nożnej. Organizatorem wydarzenia był Międzyzakładowy Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKP Wrocław Główny.

Piknik rozpoczął się losowaniem drużyn w rozgrywkach piłkarskich. Do turnieju przystąpiło dziewięć ekip. Pierwsze miejsce zajął wrocławski Zakład Linii Kolejowych PKP PLK. Z tej drużyny wyłoniono także najlepszego bramkarza oraz strzelca. Nasza spółka również rywalizowała o cenne trofeum, jednak – mimo starań – piłkarzom Sekcji Poznańskich Zakładu Zachodniego nie udało się zbliżyć do podium. Nie zniechęciło ich to i za rok znowu powalczą o medal.

W wydarzeniu aktywnie uczestniczyły firmy kolejowe. Zakład Linii Kolejowych PKP PLK we Wrocławiu przedstawił prezentację „Bezpieczny Przejazd”, a Koleje Dolnośląskie przeprowadziły konkurs… o sobie (pod hasłem „Wiedza o Kolejach Dolnośląskich”) – zwycięzcy otrzymali vouchery na przejazd dowolną trasą obsługiwaną przez tego przewoźnika.

Piknik był także okazją, aby zdobyć merytoryczną wiedzę związaną ze szczytną ideą przyświecającą wydarzeniu. Na stoisku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu można było dowiedzieć się, jak zostać honorowym dawcą krwi, a także wziąć udział w profesjonalnych warsztatach z zakresu udzielania pierwszej pomocy i w zajęciach praktycznych przy użyciu fantomów. Wszystkie ćwiczenia były prowadzone przez Grupę Pierwszej Pomocy z Oławy i cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Atrakcji nie brakowało. Motocykliści z Grupy Kolec Motor Haus zabierali chętnych na krótkie przejażdżki, a dla osób chcących aktywnie odpocząć Młodzieżowe Centrum Sportu we Wrocławiu przygotowało ogródek sportowo-rekreacyjny. Odbyły się tam zajęcia prowadzone przez studentów wrocławskiej AWF pod okiem dr. Jerzego Kosy oraz turniej w piłkarzyki. Dla miłośników śpiewu został zorganizowany konkurs karaoke.

W programie imprezy nie zapomniano o atrakcjach dla najmłodszych. Dzieci mogły wziąć udział w konkursach piosenki oraz plastycznym na temat Honorowego Krwiodawstwa – po ich rozstrzygnięciu wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody oraz dyplomy.

HONORY DLA SPOŁECZNIKÓW

Około. godz. 15.00 odbyła się ceremonia wręczenia nagród oraz upominków i jak przystało na Piknik Krwiodawców to właśnie oni oraz osoby wspierające działalność Klubu HDK jako pierwsi zostali uhonorowani.

W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny – bezinteresowne długoletnie oddawanie krwi – Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża nadał odznaki i tytuł Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. Odznaczeni zostali:

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi – III stopnia (odznaka przysługuje po oddaniu 5 litrów przez kobietę i 6 litrów przez mężczyznę):

Paweł BŁACHOWICZ
Anna SKRZYPIŃSKA-ROKICKA
Piotr DUDA

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi – II stopnia (10 litrów kobieta i 12 litrów mężczyzna):
Oskar OLEJNIK

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi – I stopnia (15 litrów kobieta i 18 litrów mężczyzna):
Marek DZIERŻAK
Dariusz GRABKOWSKI
Zdzisław KUŚNIERZ
Piotr SZATKOWSKI

W dowód uznania za wieloletnie bezinteresowne i czynne wspieranie działań Klubu i Honorowego Krwiodawstwa Zarząd Klubu HDK PCK przy PKP Wrocław Główny nadał Brązową Odznakę Zasłużony dla Międzyzakładowego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK. Uhonorowani nią zostali:

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych we Wrocławiu – Przewodniczący Zdzisław SZEWCZYK,

Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP we Wrocławiu – Przewodniczący Piotr PILCH,

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przy Zakładzie Zachodnim PKP Intercity – Przewodniczący Waldemar BRZEZIŃSKI,

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przy Dolnośląskim Zakładzie PKP CARGO we Wrocławiu – Przewodniczący Zbigniew GADZICKI,

Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław,

Wojciech GĘSTWA – Dyrektor Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław,

Danuta WAWRZYNIAK,

Piotr RACHWALSKI – Prezes Kolei Dolnośląskich,

Krzysztof DWORAK – Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu,

Barbara WÓJCIK – Ratownik Medyczny RCKiK we Wrocławiu,

Andrzej SIKORSKI,

Władysław SZCZEPAŃSKI,

Mirosław MINTUS,

Kazimierz SZEWCZYK,

Karol BALCEREK,

Zygmunt SOBOLEWSKI.

Odznaczenia wręczył Andrzej GRĘBLA – Prezes Międzyzakładowego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKP Wrocław Główny.

Warto przypomnieć, że Honorowe Krwiodawstwo to oddawanie krwi lub jej składników osobom, które tego potrzebują. Odbiorcami są szpitale, kliniki oraz instytuty wykonujące m.in. skomplikowane operacje. Kluby Honorowych Dawców Krwi są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi PCK, dzięki czemu mogą być zakładane w każdym środowisku. Kluby Krwiodawców są ciałami całkowicie społecznymi, nieposiadającymi żadnych środków na prowadzenie działalności.

NA BOISKU

W towarzyszącym Piknikowi VIII Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Międzyzakładowego Klubu HDK PCK przy PKP Wrocław Główny wzięły udział wrocławskie Zakłady Kolejowe, z których wywodzą się członkowie Klubu – krwiodawcy. Oprócz siedmiu reprezentacji firm w rozgrywkach uczestniczył także Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym we Wrocławiu oraz – gościnnie, poza turniejem – drużyna „Elektroniki” Wrocław.

Klasyfikacja końcowa:

I miejsce: PKP PLK Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu

II miejsce: Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy M.P.K. we Wrocławiu

III miejsce: Koleje Dolnośląskie

IV miejsce: PKP CARGO Dolnośląski Zakład Spółki

V miejsce: Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych we Wrocławiu - w tej drużynie w tym roku zagrali nie tylko maszyniści, lecz także kierownicy pociągu z Wrocławia (w składzie: Marek POGODA, Robert PRZYGODZKI, Dariusz BANASIAK, Roland KALAJEW, Michał DULĘBA, Daniel WAWRZYNOWICZ, Szymon NOWAK, Bartosz GRZELCZAK, Andrzej SIWIK, Tomasz SKUPIN; Kapitan: Robert PRZYGODZKI Opiekun: Zdzisław SZEWCZYK)

VI miejsce: Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.o. we Wrocławiu

VII miejsce: Trakcja System Wrocław

VIII miejsce: PKP INTERCITY Sekcje Poznańskie

Skład drużyny PKP IC: Grzegorz Koperski, Tomasz Głowacki, Maciej Rataj, Jakub Szymański, Sławomir Kazimierczak, Aleksander Borowiak, Przemysław Gronek, Ryszard Krawczyk, Krzysztof Krzepicki, Mateusz Kosiński, Paweł Kowalski, Adam Kruś. Kapitan i opiekun drużyny: Grzegorz Koperski

Tytuły indywidualne:

Najlepszy bramkarz – Filip ZAGZIŁ (PKP PLK Z.L.K. Wrocław)

Najlepszy strzelec – Marek SURMACZEWSKI (Klub HDK przy M.P.K. Wrocław)

Najlepszy zawodnik – Sylwester KŁOS (PKP PLK Z.L.K. Wrocław)

PODZIĘKOWANIA

Wydarzenia, których celem jest propagowanie idei honorowego oddawania najcenniejszego z leków oraz bezinteresownego pomagania osobom chorym mogą być organizowane dzięki wsparciu Związków Zawodowych. To im należą się szczególne słowa uznania.

W organizacji Pikniku i Turnieju pomogły:

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych we Wrocławiu,

Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP we Wrocławiu,

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przy Zakładzie Zachodnim PKP Intercity,

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przy Dolnośląskim Zakładzie PKP CARGO we Wrocławiu.

Bardzo duże słowa uznania należą się Grupie Pierwszej Pomocy z Oławy, która od kilku lat w trakcie pikniku przez cały dzień prowadzi warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Jej skład: Piotr GRĘBLA – Szef Grupy oraz Joanna SZUMSKA i Magda SZUMSKA.

Podziękowania przekazujemy także osobom, które bardzo dużo czasu poświęciły na przygotowanie i przeprowadzenie wydarzenia: Bolesławowi DOLNEMU, Andrzejowi SIKORSKIEMU, Zdzisławowi KUŚNIERZOWI oraz Arturowi ADAMCZYKOWI.