Spotkanie ws. podwyżki wynagrodzenia w PKP CARGO S.A.

Spotkanie ws. podwyżki wynagrodzenia w PKP CARGO S.A.

W dniu 2 lipca br. w siedzibie PKP CARGO S.A. w Warszawie odbyło się spotkanie zarządu ze związkami zawodowymi. Zarząd PKP CARGO S.A. zaproponował wypłatę jednorazowej premii razem z wynagrodzeniem za miesiąc sierpień w kwocie 500 zł brutto oraz powrót do negocjacji w październiku. Zarząd nie wyraża zgody na systemową podwyżkę wynagrodzenia ponieważ obawia się spadku przewozów w trzecim kwartale 2015 r. 

Związki zawodowe nie akceptują propozycji pracodawcy i żądają 250 zł podwyżki oraz odblokowania wskaźnika wynagrodzenia dla pracowników wynagradzanych na zasadach poza ZUZP np. dyspozytorzy.

Prezes w odpowiedzi na postulaty związków zawodowych odpowiedział, że ma się to się nijak do tego co dzieje się w spółce.

Po przerwie Prezes zaproponował 45 zł. od lipca albo 500 zł jednorazowej premii.

Związki zawodowe nie przyjęły propozycji zarządu. Spisano protokół ze spotkania, który opublikujemy niezwłocznie po jego otrzymaniu

Po przerwie strony podtrzymały swoje stanowiska. Prezes zaproponował 500 zł premii albo 45 zł. podwyżki od lipca