Sprawozdanie  z telekonferencji, która została przeprowadzona w dniu 16 kwietnia 2020 roku z udziałem Zarządu PKP CARGO S.A. i przedstawicieli związków zawodowych.

Sprawozdanie  z telekonferencji, która została przeprowadzona w dniu 16 kwietnia 2020 roku z udziałem Zarządu PKP CARGO S.A. i przedstawicieli związków zawodowych.

Sprawozdanie

 z telekonferencji, która została przeprowadzona w dniu 16 kwietnia 2020 roku z udziałem Zarządu PKP CARGO S.A. i przedstawicieli związków zawodowych.

Federację Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych reprezentował Przewodniczący Grzegorz Samek.

Ponadzakładowe organizacje związkowe działające w PKP CARGO S.A. skrytykowały plany Zarządu PKP CARGO S.A. dotyczące nieświadczenia pracy.
Zarząd zadeklarował wstrzymanie decyzji o nieświadczeniu pracy do czasu rozstrzygnięć związanych z tarczą antykryzysową.
Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych nie zgadza się aby pandemia koronawirusa była pokazana jako przyczyna złej kondycji w jakiej od dłuższego czasu znajduje się spółka PKP CARGO. Oczekujemy że ciężar proponowanych przez Zarząd oszczędności będą dźwigać w jednakowym stopniu wszyscy pracownicy spółki bez względu na zajmowane stanowiska. Zaproponowano, aby  były realizowane zaległe i bieżące urlopy wypoczynkowe we wszystkich grupach zawodowych. Przewodniczący FZZMK wskazał na konieczność ograniczenia wszystkich kosztów nie tylko pracowniczych, a dalsze  funkcjonowanie spółki odbywało się poprzez wystąpienie  Zarządu PKP CARGO S.A. do Premiera i Ministra Infrastruktury o obniżenie cen energii elektrycznej, dostępu do infrastruktury , obniżenie czynszów dzierżawy obiektów, obniżenie cen paliw i podatków. Grzegorz Samek zaapelował by nie rozwiązywać umów o pracę z pracownikami zatrudnionymi w spółce na czas określony, a tych pracowników którym już umowy wygasły przyjąć z  powrotem do pracy w spółce ze względu na poniesione koszty ich wyszkolenia. Spółka rozpocznie rozmowy z pracownikami, którzy nabyli uprawnienia emerytalne, aby skorzystali z tego prawa. Przewodniczący FZZMK zaproponował także, aby z pracownikami którzy nabyli już prawo do emerytury w czasie przeprowadzanych rozmów były zaoferowane korzystne warunki odejścia. Tak jak pozostałe związki zawodowe, FZZMK deklaruje że w przypadku podjęcia przez pracodawców procedury rozwiązania umowy o pracę wobec pracowników posiadających uprawnienia emerytalne nie będzie stosowana ochrona związkowa. Zarząd PKP CARGO S.A. zadeklarował pilne podjęcie kroków aby wykorzystać ustawę antykryzysową w celu ochrony miejsc pracy. Pozyskanie środków z tzw. tarczy antykryzysowej związane będzie z czasowym obniżeniem wynagrodzenia solidarnie wszystkim pracownikom PKP CARGO S.A. o 20%.
Przewodniczący FZZMK zgłosił wniosek o sprzędzenie i przesłanie przez spółkę notatki z telekonferencji.
Do dnia dzisiejszego tj. 20.04.2020 notatka nie została przekazana przez PKP CARGO S.A.

                                                                                                                                                                       A.K.