Stabilny wzrost w przewozach pasażerskich w pierwszych trzech kwartałach

Stabilny wzrost w przewozach pasażerskich w pierwszych trzech kwartałach

We wrześniu 2017 r. przewoźnicy pasażerscy przewieźli ponad 24 mln pasażerów. Praca przewozowa wyniosła ponad 1,6 mld pas-km i była wyższa o blisko 3,5% niż w wrześniu 2016 r. Statystyczny pasażer przejechał 67 km.


W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. liczba pasażerów wyniosła blisko 228 mln. Oznacza to wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. o ponad 4%. Wykonana praca przewozowa wyniosła ponad 15,5 mld pas-km i była wyższa o ponad 1 mld pas-km. tj. prawie 7%.  

Największy wzrost liczby pasażerów miał miejsce w pierwszych dwóch kwartałach – odpowiednio 5,9% i 4,4% dla pierwszego i drugiego kwartału. Dla pracy przewozowej największy wzrost miał miejsce w drugim kwartale na co wpływ miała zarówno duża liczba pasażerów, ale także większe odległości przejazdów. 

 

(źródło:utk.gov.pl)