Stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w sprawie sytuacji w PLL LOT S.A.

Stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w sprawie sytuacji w PLL LOT S.A.


Stanowisko

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

w sprawie sytuacji w PLL LOT S.A.

Dzień 22 października 2018 roku na trwale zapisze się jako czarna karta w historii polskiego ruchu związkowego. Kilkudziesięciu pracowników PLL LOT, pilotów, stewardess i stewardów, prowadząc akcję strajkową, zostało dyscyplinarnie zwolnionych z pracy. Trudno nam odnaleźć w pamięci równie bezpośredni i masowy atak na prawa pracownicze i związkowe w Polsce po 1989 roku. Jest to dodatkowo haniebne, bo ma miejsce w strategicznej spółce Skarbu Państwa, podlegającej bezpośrednio nadzorowi Prezesa Rady Ministrów – premiera rządu, który nieustannie deklaruje praworządność i troskę o interesy pracowników.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wyraża pełną solidarność ze strajkującymi i zwolnionymi z pracy pracownikami PLL LOT, członkiniami i członkami Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego oraz Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych – organizacji członkowskich OPZZ.

Spór zbiorowy i konflikt w PLL LOT S.A. trwa od wielu miesięcy. Nasze organizacje związkowe wyszły z postulatem poprawy warunków pracy i wynagradzania oraz zaprzestania szykan, poniżania i mobbingu wobec pracowników. Związkowcy zaalarmowali także o zagrożeniach związanych z bezpieczeństwem lotów wykonywanych przez PLL LOT. W reakcji, Zarząd PLL LOT bezprawnie zwolnił z pracy przewodniczącą Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego Monikę Żelazik. To zmusiło związkowców OPZZ z PLL LOT do rozpoczęcia strajku w dn. 18 października.

W trakcie toczącego się sporu OPZZ podjęło wiele działań mediacyjnych i interwencyjnych na różnych szczeblach, w tym w Radzie Dialogu Społecznego. Niestety nasze dotychczasowe interwencje zarówno na szczeblu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego jak i Rady Dialogu Społecznego nie przyniosły pozytywnych rezultatów. Zarząd Spółki odmówił zastosowania się do wniosku Państwowej Inspekcji Pracy o przywrócenie do pracy Moniki Żelazik.

Wraz z rozpoczęciem strajku w dn. 18 października, Zarząd PLL LOT natychmiast przeszedł do kontrofensywy. Według protestujących Zarząd PLL LOT:

  • nie licząc się z kosztami, wynajął samoloty i załogi zagranicznych firm lotniczych, aby złamać opór związkowców;
  • nakłaniał pracowników do przerwania zwolnień lekarskich i powrotu do pracy, a uczestników strajku zastraszał i nękał;
  • nakłaniał do lotów na stanowiskach przekraczających ich kwalifikacje;
  • poniżał strajkujących – omawiał dostępu do toalet, zabronił ustawienia toalet przenośnych, zakazał używania płachty przeciwdeszczowej i prowizorycznego ogrzewania.

W naszej ocenie bardziej przypomina to realia XIX-wieczne, niż rzeczywistość kraju członkowskiego Unii Europejskiej pod koniec drugiej dekady XXI wieku.

Szczególnie zastanawiająca jest dla nas bierność organu właścicielskiego, reprezentowanego przez Prezesa Rady Ministrów. Dotychczasowy brak działań Premiera Mateusza Morawieckiego należy odczytywać jednoznacznie – jako milczącą zgodę na brutalne łamanie praw pracowniczych i związkowych w strategicznej spółce Skarbu Państwa. Przypominamy, że prawo do strajku zagwarantowane jest w art. 59 Konstytucji RP.

W związku z kryzysową sytuacją w PLL LOT S.A., jako strona Rady Dialogu Społecznego, wystąpimy o pilne zwołanie plenarnego posiedzenia RDS.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zwołuje na dzień 24 października 2018 roku nadzwyczajne posiedzenie Prezydium OPZZ i przewodniczących rad wojewódzkich OPZZ, celem podjęcia decyzji o uruchomieniu działań solidarnościowych z pracownikami PLL LOT S.A., których skala będzie uzależniona od reakcji organów nadzorczych spółki PLL LOT i instytucji dialogu społecznego. Podęliśmy także działania na szczeblu międzynarodowym, na forum Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Po posiedzeniu Prezydium OPZZ poinformuje opinię publiczną o dalszych krokach w sprawie PLL LOT.

Kierownictwo

Ogólnopolskiego Porozumienia

Związków Zawodowych