Strajk załogi PKP Intercity coraz bardziej realny

Strajk załogi PKP Intercity coraz bardziej realny

Czy przed świętami czeka nas strajk pracowników w PKP Intercity? Po bardzo udanych dla zarządu tej spółki Światowych Dniach Młodzierzy gdy emocje już opadły, przyszła pora na rozmowy ze związkami zawodowymi w sprawie podwyżek płac. 

25.10.2016 odbyły się rozmowy w tej sprawie związków zawodowych i zarządu spółki.
Federację Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych reprezentował na spotkaniu wiceprzewodniczący Zdzisław Szewczyk.
Zarząd PKP Intercity zamiast systemowej podwyżki wynagrodzeń zaproponował jedynie wprowadzenie premii uznaniowej, co jest niezgodne z oczekiwaniami strony związkowej, która zaproponowała podwyżkę w wysokości 200 do uposażenia zasadniczego.

Wobec faktu, że strony nie doszły do porozumienia, podpisano protokół rozbieżności. Dalsze rozmowy prowadzone będą z udziałem mediatora. Jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte, strajk pracowników PKP Intercity w okresie przedświątecznym jest wysoce prawdopdobny. 

Tutaj znajduje się protokół ze spotkania.