Sześciu chętnych na modernizację E30 z Kędzierzyna-Koźla do Opola

Sześciu chętnych na modernizację E30 z Kędzierzyna-Koźla do Opola

Trwa postępowanie przetargowe PKP PLK na realizację zadania pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn-Koźle – Opole Zachodnie” na liniach 136 oraz 132. Dzięki tym pracom prędkość pociągów na tej linii znacznie wzrośnie do 160 km/h. W przetargu swoje oferty złożyło sześciu chętnych. Wszystkie mieszczą się w założonym przez PKP PLK budżecie. Jednak to nie tylko cena stanowi o wygranej w tym zamówieniu.
Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie na jej podstawie wykonanie wszystkich wymaganych robót. W kolejnym etapie zamawiający będzie wymagał wykonania kompleksowej dokumentacji powykonawczej i przeprowadzenia oceny zgodności każdego podsystemu strukturalnego objętego zakresem zamówienia.

Na szlaku 160 km/h

Linia kolejowa E30 na odcinku Kędzierzyn-Koźle – Opole położona jest na terenie 4 powiatów, 5 gmin oraz jednego miasta. PKP PLK chcą przede wszystkim poprawić na tej trasie czas przejazdu oraz zwiększyć jej przepustowość. Dzisiaj na 40-kilometrowym odcinku magistrali kolejowej E30, pomiędzy wspomnianymi dwoma miastami jeździ się z prędkością od 60 do maksymalnie 100 km/h (na krótkim odcinku). M.in. dlatego szybkie pociągi poruszające się między Katowicami a Opolem i Wrocławiem w większości kursują linią 132, gdzie można poruszać się z prędkością od 100 do 120 km/h.

Projekt zakłada m.in. podniesienie prędkości dla pociągów pasażerskich do 160 km/h, a dla pociągów towarowych do 120 km/h z wykorzystaniem istniejących budowli ziemnych i miejscowymi ograniczeniami prędkości na długości ok 30% odcinka. Przywrócone zostaną pierwotne parametry obiektów inżynieryjnych z uzyskaniem dopuszczalnego nacisku na oś 221 kN. Wyższy komfort obsługi podróżnych zapewni z kolei przebudowa peronów na stacjach i przystankach: Kędzierzyn-Koźle, Raszowa, Zdzieszowice, Jasiona, Gogolin, Górażdże, Przywory Opolskie, Opole Grotowice, Opole Groszowice. Więcej o pracach piszemy w tym miejscu.

Cena już nie tak oczywista

PKP PLK otworzyły już koperty z ofertami. Udział w przetargu zgłosiło sześć firm lub konsorcjów. Założony przez zamawiającego budżet wynosi w tym postępowaniu 587,94 mln zł brutto. Najtańszą ofertę złożyło ZUE. Oferta firmy opiewa na kwotę 489,46 mln zł brutto. Jednocześnie wykonawca zadeklarował jeden z niższych terminów potrzebnych do całkowitego zamknięcia linii dla ruchu kolejowego – 35 016 godzin. Czas trwania inwestycji określono na 50 miesięcy, natomiast okres gwarancji na 64 miesiące.

Druga, pod względem ceny, oferta pochodzi od konsorcjum PORR Polska. Wartość prac wyceniono tutaj na 506,76 mln zł brutto. Wykonawca zadeklarował za to najkrótszy czas zamknięć torowych, bo tylko 26 352 godzin. Oferta Trakcji PRKiI to 508,29 mln zł brutto i deklaracja 50 400 godzin zamknięć torowych, Strabagu – 555,13 mln zł i 28 512 godzin zamknięć torowych, Torpolu – 570 mln zł i 38 088 godzin oraz Budimexu – 760 mln zł i 54 720 godzin.

Oferty w przetargu oceniane będą pod kątem czterech kryteriów. Najistotniejszym jest cena, która stanowi 60% oceny. Termin realizacji określono na 15%, dostępność linii kolejowej liczona czasem zamknięć torowych – 15%, a okres gwarancji – 10%. Realizację zadania w systemie „projektuj i buduj” zaplanowano na lata 2020–2023.