Szybciej z Wrocławia do Opola. PLK zlecają opracowanie projektu

Szybciej z Wrocławia do Opola. PLK zlecają opracowanie projektu

Ruszył przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy linii kolejowej C-E 30 na odcinku Opole Groszowice – Jelcz – Wrocław Brochów. Zarządca chce na tym odcinku zwiększyć prędkość pociągów, co przełoży się na większą przepustowość linii. Prace projektowe wraz z nadzorem mają pochłonąć ponad 25 mln zł netto.

Przedmiotem obecnie ogłoszonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe zamówienia jest przygotowanie dokumentacji projektowej, niezbędnej dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Prace na linii kolejowej C-E 30 na odcinku Opole Groszowice – Jelcz – Wrocław Brochów”. Zadanie to jest częścią większego projektu pod nazwą „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”. Wybrany wykonawca będzie musiał ponadto przygotować wnioski o wydanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, decyzji administracyjnych, a także materiały przetargowe na roboty budowlane. W kolejnym etapie inwestycji firma pełnić będzie nadzór w okresie realizacji robót budowlanych.

Będzie szybciej

Projekt swym zakresem obejmuje dwie linie kolejowe. Pierwszą jest linia nr 277 Opole Groszowice – Wrocław Brochów na odcinku od km -1,261 do km 75,496. Linia jest linią pierwszorzędną, dwutorową, zelektryfikowaną, a na odcinku od km 75,496 do km 85,576 linią jednotorową. Druga linia to 132 Bytom – Wrocław Główny na odcinku od km 93,750 o km 94,508. Linia jest linią magistralną, dwutorową, zelektryfikowaną. Prędkość konstrukcyjna w torze nr 1 i 2 linii nr 277 na rozpatrywanym odcinku wynosi 100 km/h, a na linii nr 132 wynosi 160 km/h.

Na obu liniach prowadzony jest ruch pociągów mieszany (pasażerski i towarowy). Wykonawca tego przetargu będzie musiał opracować koncepcję programowo przestrzenną, projekt budowlany, projekt wykonawczy i pozyskać niezbędne pozwolenia. Przyszła inwestycja swoim zakresem ma objąć branżę torową w podziale na nawierzchnię, podtorze oraz odwodnienie, a także obiekty inżynieryjne, przejazdy w poziomie szyn, srk czy sieci energetyczne. Polskie Linie Kolejowe chcą dzięki temu uzyskać na linii kolejowej nr 277 100 km/h dla pociągów pasażerskich i towarowych, dla linii nr 132 – 120 km/h dla pasażerskich i 100 km/h dla towarowych. Dopuszczalny nacisk osi dla obu linii w torze nr 1 i 2 ma wynieść 221 kN. Długość peronów przy liniach ma wynieść minimum 150 m, zaś maksymalna długość składów nie będzie mogła przekroczyć 740 metrów.

W podziale na odcinki

Poza skróceniem czasu jazdy i częstotliwości zarówno pociągów pasażerskich jak i towarowych i poprawą przepustowości linii, prace w przyszłości mają zadbać o poprawę komfortu jazdy i obsługi pasażerów, eliminację barier dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, a przede wszystkim o poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego i przewożonych ładunków.

Prace mają być prowadzone w podziale na odcinki:
• od stacji Opole Groszowice (km 93.750 LK132) do szlaku Czarnowąsy – Dobrzeń (km 15.450 LK277)
• od szlaku Czarnowąsy – Dobrzeń (km 15.450 LK277) do stacji Karłowice (km 36.343 LK277)
• od szlaku Karłowice – Biskupice Oławskie (km 36.343 LK277) do szlaku Biskupice Oławskie – Jelcz-Laskowice (km 66.515 LK277)
• od stacji Jelcz-Laskowice (km 66.515 LK277) do szlaku Siechnice - Wrocław Brochów (km 85.576 LK277)

PKP Polskie Linie Kolejowe szacują, że opracowanie dokumentacji projektowej oraz prowadzenie nadzoru autorskiego nad inwestycją pochłonie co najmniej 25 mln zł netto przy założeniu zlecenia podstawowego zamówienia. Rozszerzony zakres inwestycji to już kwota 32,5 mln zł netto. Cena stanowi w przetargu 60%, zaś 40% to punkty za skrócenie terminu wykonania zamówienia. Składanie ofert trwa do 26 lipca. Okres przewidziany na wykonanie umowy to 2051 dni – w tym 590 dni to okres projektowania.
(źródło: rynek-kolejowy.pl)