UTK publikuje scenariusze szkoleń na symulatorach

UTK publikuje scenariusze szkoleń na symulatorach

Urząd Transportu Kolejowego opublikował 30 scenariuszy szkoleniowych obejmujących różne sytuacje, z jakimi maszynista może spotkać się podczas swojej pracy. Poza standardowymi czynnościami obejmują również zdarzenia nietypowe oraz uwzględniają nieprawidłowości jakie mogą pojawić się w składzie prowadzonego pociągu.


Od początku przyszłego roku każdy maszynista musi co najmniej raz w roku odbyć trzygodzinne szkolenie z wykorzystaniem symulatora pojazdu kolejowego. Głównym celem takiego szkolenia jest doskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdów kolejowych oraz właściwego postępowania maszynisty na sieci kolejowej.

Prezes UTK chce by przewoźnicy i ośrodki szkolące maszynistów dobrze przygotowały się do zmian przepisów. W ramach Akademii UTK organizowane są spotkania z przedstawicielami rynku, by razem wypracować dobre praktyki w szkoleniu na symulatorach, dlatego też opracowane scenariusze szkolenia, są dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Zamierzeniem Urzędu jest, aby scenariusze te stanowiły minimalny standard, wykorzystywane przez ośrodki szkolenia w opracowywaniu własnych scenariuszy do symulatorów. Warto aby potraktować je jako bazę do rozbudowy i udoskonalenia własnych scenariuszy, tak aby odzwierciedlały najwyższy poziom jakości, stanowiąc jeden z najważniejszych czynników poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Opracowane sytuacje obejmują między innymi:

  • zdarzenia związane z infrastrukturą kolejową (np. pęknięcie szyny, deformacja toru, złe ustawienie iglic w rozjeździe, itp.),
  • zdarzenia związane z infrastrukturą sterowania ruchem kolejowym i sygnalizacją (np. skierowanie pociągu w kierunku innym niż wynikający z rozkładu jazdy, wyświetlenie na sygnalizatorze sygnału wątpliwego, uszkodzenie radia kabinowego, itp.),
  • zdarzenia związane z infrastrukturą elektroenergetyczną (np. uszkodzenie elementów sieci trakcyjnej, element obcy na sieci trakcyjnej, itp.),
  • zdarzenia związane z obsługą trakcyjną (np. wyłączenie na skutek awarii części napędu lokomotywy), zdarzenia związane z sytuacją ruchową (jazda "na widoczność", tymczasowe ograniczenie prędkości, roboty torowe, ruch jednotorowy dwukierunkowy, itp.),
  • zdarzenia losowe związane z ludźmi, zwierzętami i pojazdami drogowymi (wtargnięcie pojazdu drogowego lub osoby pieszej na przejazd kolejowy, akty wandalizmu, itp.),
  • nieprawidłowości w składzie pociągu (rozerwanie pociągu na szlaku, nieszczelność układu pneumatycznego, brak możliwości wyluzowania hamulców pociągu, itp.),
  • awaria układów pojazdu trakcyjnego lub składu pociągu (uszkodzenie /połamanie pantografu, awaria urządzeń czujności pokładowej, itp.).

Niektóre scenariusze zostały stworzone na podstawie analizy sytuacji, które doprowadziły do wypadków na kolei. Plany szkoleń zostały przygotowane na podstawie aktualnego stanu prawnego. Mają zastosowanie dla pojazdów kolejowych wykorzystywanych zarówno do pracy pociągowej, jak i manewrowej. Każdy ze scenariuszy zawiera temat przewodni, warianty oraz kryteria oceny. Pliki znajdują się w katalogu Scenariusze szkoleń na symulatorach.

Uwagi i komentarze związane z opublikowanymi scenariuszami można przesyłać na adres utk@utk.gov.pl.