W PKP Cargo jest porozumienie ws. podwyżek wynagrodzeń, których koszt do końca '19 wyniesie ok. 45 mln zł

W PKP Cargo jest porozumienie ws. podwyżek wynagrodzeń, których koszt do końca '19 wyniesie ok. 45 mln zł

Informujemy o zawarciu w dniu 19 czerwca 2019 r. porozumienia pomiędzy Stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Centralę i Zakłady PKP CARGO S.A.
Pracownicy PKP CARGO S.A. wynagradzani wg. ZUZP otrzymają od 1 sierpnia br. 220 zł. brutto podwyżki średnio na 1 zatrudnionego + pochodne. Dla pracowników wynagradzanych wg. Uchwały Zarządu PKP CARGO S.A. nr 498/2012 (z późn. zmianami.) ustalono jako podstawę wynagrodzenia ustalanego wg. indywidualnego wskaźnika średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku w IV kwartale 2015 roku + 40 zł. brutto średnio na jednego zatrudnionego.
Spółka oszacowała, że do końca 2019 r. koszt podwyżki wyniesie około 45 mln zł
Strony zarekomendowały także wprowadzenie podwyżek wynagrodzenia w spółkach Grupy PKP Cargo na zasadach analogicznych, jak w porozumieniu, o ile będzie to uzasadnione sytuacją ekonomiczną tych spółek.