W PKP Cargo robi się gorąco

W PKP Cargo robi się gorąco

W dniu dzisiejszym (28 sierpnia 2020 roku), odbyła się wideokonferencja Zarządu PKP CARGO S.A. ze związkami zawodowymi. Zarząd przedstawił sytuację w PKP CARGO S.A. oraz przyczyny tego stanu. Wskazane zostały też kierunki, które zadaniem Zarządu poprawią sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa tj. zastosowanie „nieświadczenia pracy” w miejscach gdzie nastąpił spadek pracy lub pracy nie ma, oraz zawarcia stosownych porozumień, które pozwolą na obniżenie normy czasu pracy o 10% dla wybranych stanowisk nierobotniczych od 15 września 2020.

FZZMK zadała pytanie czy rozważane są zmiany organizacyjne w strukturze Grupy PKP CARGO S.A. skutkujące zmniejszeniem ilości spółek zależnych. Na te pytane nie została udzielona konkretna odpowiedź.

Zarząd zapowiedział przekazanie więcej informacji stronie związkowej na spotkaniu w siedzibie Spółki na początku września. Związki zawodowe kategorycznie oświadczyły, że podejmą wspólne działania w celu zachowania miejsc, wskazując jednocześnie, że zła sytuacja Spółki trwa już od dawna, a odpowiedzialność za doprowadzenie do tego stanu nie może być przypisana pracownikom. Prezes zaapelował do związkowców o odpowiedzialne zachowanie i podjęcie działań ratujących PKP CARGO S.A.
W odpowiedzi Grzegorz Samek - Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych zwrócił się do Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. , aby w ramach odpowiedzialności za dalsze losy Spółki rozważył możliwość podania się do dymisji.