W PKP CARGO S.A. z dniem 1 września 2018 r. wdrożona zostanie podwyżka wynagrodzeń.

W PKP CARGO S.A. z dniem 1 września 2018 r. wdrożona zostanie podwyżka wynagrodzeń.

Dziś (15 czerwca) zawarte zostało porozumienie pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez zakłady PKP Cargo. Na mocy porozumienia, strony postanowiły, że z dniem 1 września 2018 r. wdrożona zostanie podwyżka wynagrodzeń.
Spółka oszacowała, że do końca 2018 r. koszt podwyżki łącznie z jednorazową premią wyniesie około 33,9 mln zł. Jednocześnie zarząd spółki zakłada, że koszt jednostkowy na tonokilometr nie ulegnie zwiększeniu w roku 2018 ze względu na rosnącą efektywność przewozów.
Spółka opublikowała komunikat ESPI w tej sprawie.
Poniżej prezentujemy zawarte porozumienie.

podwyka cargo2018jpg

podwyka cargo2018_01jpg
W PKP Intercity trwają rozmowy na temat podwyżki wynagrodzeń. Kolejna tura rozmów w lipcu.

15.06.2018 godz. 20:34