Walka o sprawiedliwy system emerytalny trwa!

Walka o sprawiedliwy system emerytalny trwa!

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od kilkunastu lat zabiega o wprowadzenie do systemu emerytalnego emerytur stażowych oraz zatrzymanie wygasającego charakteru emerytur pomostowych.

Projekt obywatelski, zainicjowany przez OPZZ, który przewidywał m.in. możliwość uzyskania prawa do świadczenia emerytalnego po osiągnięciu okresów składkowych w wymiarze 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, bez względu na wiek osoby uprawnionej, poparło ponad 700 tysięcy pracowników. Jednocześnie Prezydent RP Andrzej Duda, już w swojej kampanii wyborczej zapewniał, że jedną z pierwszych jego inicjatyw będzie projekt ustawy przywracający wiek emerytalny 60-65 lat oraz uzależnienie prawa do emerytury także od stażu ubezpieczeniowego. Pierwsza z zapowiedzi została zrealizowana, natomiast emerytury stażowe wciąż oczekują na realizację. Z tego względu, po raz kolejny, 3 marca 2019 r. skierowaliśmy do Prezydenta RP projekt, z prośbą o wsparcie prac nad zmianą prawa w tym zakresie. W tym samym dniu skierowaliśmy go również do Rady Dialogu Społecznego.

Drugą, równie ważną dla pracowników, zmianą w systemie emerytalnym jest zatrzymanie wygasającego charakteru emerytur pomostowych. W wyniku reformy systemu ubezpieczeń społecznych z 1998 roku stopniowej likwidacji uległa możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę osób pracujących w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze. 1,3 miliona osób, które podjęły pracę po 1 stycznia 1999 r., pozbawiono prawa do emerytury, mimo iż pracownicy zatrudnieni są na stanowiskach pracy spełniających kryteria ryzyk i od których pracodawcy odprowadzają podwyższoną składkę.

Zarówno emerytury stażowe, jak i pomostowe są dla nas bardzo ważne,
dlatego widzimy się już w czwartek przed Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej!