Widmo strajku załogi PKP CARGO S.A.

Widmo strajku załogi PKP CARGO S.A.

23 marca 2022 roku w ramach rokowań w sporze zbiorowym prowadzonym w sprawie wdrożenia podwyżki wynagrodzenia dla pracowników PKP CARGO S.A. nie doszło do zawarcia porozumienia. Wobec braku jakiejkolwiek propozycji Zarządu zmierzającej do rozwiązania sporu zbiorowego związki zawodowe biorące udział w sporze reprezentujące pracowników postanowiły zawiązać Międzyzwiązkowy Komitet Referendalno-Strajkowy w PKP CARGO S.A. i w dniach 28.03 – 08.04. 2022 r. przeprowadzić referendum strajkowe.