Wspólne wystąpienie związków zawodowych o wypłatę premii dla pracowników POLREGIO S.A.

Wspólne wystąpienie związków zawodowych o wypłatę premii dla pracowników POLREGIO S.A.

polregio premiajpg