Wydawanie nowego prawa kierowania dla maszynisty w przypadku orzeczenia przez lekarza zakazu wyjazdu na szlak?

Wydawanie nowego prawa kierowania dla maszynisty w przypadku orzeczenia przez lekarza zakazu wyjazdu na szlak?

Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych  na spotkaniu zespołu ds.oceny funkcjonowania ZUZP w PKP CARGO S.A. w dniu 17 września 2018 roku z uwagi na liczne zapytania maszynistów zgłosiła poniżej opisane zagadnienie: 

29 października 2018 roku upływa termin w którym maszyniści mogą wymienić prawo kierowania pojazdem kolejowym na licencję maszynisty. Po tym terminie, aby kierować pojazdem kolejowym każdy maszynista powinien posiadać licencję i świadectwo maszynisty.
Istnieją jednak sytuacje w których nie wszyscy prowadzący pojazdy kolejowe będą musieli licencję i świadectwo maszynisty posiadać. Niektórym bowiem wystarczy nowe prawo kierowania np. prowadzącym pojazdy kolejowe wyłącznie w obrębie bocznicy kolejowej.

Powyższe uprawnienie na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 roku ws pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych może wystawić między innymi przewoźnik kolejowy. Zdarzają się sytuacje w których lekarz Kolejowej Medycyny Pracy wydając pracownikowi zaświadczenie o przydatności zawodowej orzeka , że pracownik może wykonywać pracę maszynisty bez wyjazdu na szlak (obsługa przewozów stacyjnych).

  W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie wyczerpującej informacji czy takiemu pracownikowi zostanie wydane nowe prawo kierowania w oparciu o przytoczone wyżej przepisy oraz szerzej, czy Spółka dostrzega potrzebę wydawania tych dokumentów. Jeśli tak, to w jakich obszarach swojej działalności i jakie kryteria będzie musiał spełnić pracownik aby takie uprawnienie otrzymać.

Do chwili obecnej przewoźnik nie udzielił nam jeszcze odpowiedzi.  Wyrażamy jednak nadzieję że będziemy mogli zainteresowanym pracownikom przekazać informację przed 29 października 2018 r.