Wyniki Ankiety dla Pracowników PKP CARGO S.A.

Wyniki Ankiety dla Pracowników PKP CARGO S.A.

Zgodnie z zapowiedzią publikujemy wyniki ankiety przeprowadzonej wśród załogi PKP CARGO S.A. . W przeprowadzonym badaniu w okresie od 11.08 do 26.08 wzięło udział 1324 osoby.

1. Czy zgodzisz się na jednorazową gratyfikację jako rekompensatę za brak systemowej podwyżki w roku 2020.
 NIE: 672 TAK: 652

2. Czy jesteś za jednorazową gratyfikacją za brak podwyżki systemowej w roku 2021 i przeniesieniem negocjacji płacowych na rok 2022 z jednoczesnym ustaleniem daty jej wdrożenia i początkowej kwoty wyjściowej na poziomie 300 zł. do wynagrodzenia zasadniczego.
NIE: 948 TAK: 376

3. Czy jesteś za przeprowadzeniem akcji protestacyjnych w razie braku realizacji żądań płacowych .
NIE: 91 TAK: 1233


an1jpg

an2jpg

an3jpg