Wystąpienie FZZMK ws. zasad postępowania maszynisty obsługującego lokomotywę podczas wykonywania uproszczonej próby hamulca przy innym pociągu

Wystąpienie FZZMK ws. zasad postępowania maszynisty obsługującego lokomotywę podczas wykonywania uproszczonej próby hamulca przy innym pociągu

Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych mając na względzie art.4 i 23 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, wobec przekazania pismem z dnia 5 maja 2021 r. znak COPL2.26341.28.2021.1, Dyrektorom Zakładów Spółki PKP CARGO S.A. w formie załącznika do pisma tzw. „” wnosi o wyjaśnienie charakteru prawnego i mocy wiążącej wydanych „Zasad”, a w szczególności, czy owe „Zasady” stanowią polecenia i wskazówki przełożonego oraz czy w przypadku wykonywania obowiązków służbowych z naruszeniem tych Zasad pracownicy będą ponosili odpowiedzialność porządkową. 

W ocenie Federacji Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych Zasady w których brak jest odniesień do odpowiedniej normy zawartej w stosownej instrukcji czy przepisie powodują chaos organizacyjny, mogą także stwarzać realne zagrożenia bezpieczeństwa dla pracowników wykonujących czynności wskazane w "Zasadach". FZZMK rozumie potrzebę unormowania postępowania maszynisty obsługującego lokomotywę wykonującego uproszczoną próbę hamulca przy innym pociągu, jednak Zasady te muszą mieć swoje oparcie w obowiązujących przepisach i instrukcjach.

W tym stanie rzeczy Federacja Związków Maszynistów Kolejowych wnosi jak na wstępie, oczekując niezwłocznej odpowiedzi na niniejsze pismo.  


FZZMK11052021 dot prbyjpg