Występujemy do przedstawiciela załogi w Zarządzie PKP CARGOS.A.

Występujemy do przedstawiciela załogi w Zarządzie PKP CARGOS.A.

 

FZZMK 29/07/16                                                   Warszawa, dn. 29.07.2016 r.

Szanowny Pan

Zenon Kozendra

Przedstawiciel Załogi w Zarządzie PKP CARGO S.A                                     

Szanowny Panie Prezesie,

Ufając, że po wyborze Pana osoby na funkcję Członka Zarządu Reprezentanta Załogi w Zarządzie PKP CARGO S.A. będzie Pan nadal reprezentował godną postawę obrońcy praw pracowniczych zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie skutecznych działań w następujących sprawach:

W PKP CARGO S.A.Południowym Zakładzie Spółki większość zakładowych organizacji związkowych zwróciła się z prośbą do pracodawcy o przekazanie informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, których nie otrzymała. Ponadto, w tym zakładzie pracodawca w taki sam sposób traktuje organizacje związkowe, które w wyniku zmian organizacyjnych pracodawcy dostosowały swoje struktury związkowe z tymi organizacjami, które tego nie zrobiły. Uchwała Sądu Najwyższego w tej kwestii jest jednoznaczna. Zresztą sytuacja powinna być Panu znana, bowiem odwiedził Pan Zakład w dniu 29 lipca br.

W PKP CARGO S.A. Śląskim Zakładzie Spółki pracodawca nie przestrzega procedur zwartych w Porozumieniu stron ZUZP z dnia 14 lutego 2005 roku w zakresie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym zakładu. Ponadto, pracodawca nie przestrzega kryteriów określonych w uchwale nr 13 Członka Zarządu PKP, jakim powinne odpowiadać sekcje utrzymaniowetworzone w zakładach. Podobnie jest w innych zakładach.

Sytuacje te tworzą coraz większe napięcie wśród załóg, a brak reakcji może spowodować ich eskalację. O powyższych zdarzeniach szczegółowo informowałem w naszych rozmowach telefonicznych. W związku z zaistniałą sytuacją uprzejmie proszę o podjęcie skutecznych tzn spełniających oczekiwania załogi działań.