Wzrasta napięcie wśród pracowników Śląskiego Zakładu Spółki PKP CARGO S.A.

Wzrasta napięcie wśród pracowników Śląskiego Zakładu Spółki PKP CARGO S.A.

Niezadowolenie załogi CT Śląskiego ze sposobu prowadzenia działalności przez Zarząd PKP CARGO S.A. wyraża zawarte 16 lipca 2015 roku porozumienie związków zawodowych działających w zakładzie Śląskim PKP CARGO S.A.

null

null

null