Wzrost masy przewożonych towarów

Wzrost masy przewożonych towarów

Wzrost masy przewożonych towarów o 14 proc., o ponad 18 proc. większa praca przewozowa i o 19 proc. praca eksploatacyjna. Tak w przewozach towarowych wygląda porównanie pierwszego kwartału tego roku z wynikami w 2017 r.

Z raportu Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że łącznie w pierwszym kwartale przewieziono blisko 62 mln ton, praca przewozowa wyniosła ponad 14,3 mld ton-km, zaś eksploatacyjna ponad 21 mln poc-km. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego w każdym z trzech miesięcy wartości trzech podstawowych parametrów były wyższe od tych z pierwszych miesięcy roku ubiegłego.

Marzec 2018 r. w porównaniu do poprzedniego roku charakteryzował się wskaźnikami wyższymi odpowiednio o 6 proc. wg masy, 10,2 proc. wg pracy przewozowej oraz 11, proc. wg pracy eksploatacyjnej. Wartość przewiezionej masy w marcu wyniosła 21,6 mln ton, praca przewozowa 5 mld ton-km, zaś eksploatacyjna 7,4 mln poc-km.

 

Udział przewoźników wg przewiezionej masy towarów styczeń–marzec 2018 r. (udział>0,5%)

 

Udział przewoźników wg wykonanej pracy przewozowej styczeń–marzec 2018 r. (udział>0,5%)

 

Źródło: UTK