Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał  jednolitą interpretację dla wszystkich oddziałów ZUSbv dotyczącą deputatu węglowego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał  jednolitą interpretację dla wszystkich oddziałów ZUSbv dotyczącą deputatu węglowego

Dzięki staraniom podjętym przez FZZMK, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał  jednolitą interpretację dla wszystkich oddziałów ZUS, dotyczącą deputatu węglowego w formie ekwiwalentu pieniężnego dla byłych pracowników kolejowych pobierających emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Szczególne podziękowania za pomoc i zaangażowanie w sprawę kierujemy do Panów Bogdana Grzybowskiego - Członka Rady Nadzorczej ZUS oraz Sebastiana Koćwina - Wiceprzewodniczącego OPZZ.


deputat wglowy interpretacja zusjpg

deputat wglowy interpretacja zus_01jpg

deputat wglowy interpretacja zus_02jpg