Zaogniona sytuacja w Śląskim Zakładzie PKP CARGO

Zaogniona sytuacja w Śląskim Zakładzie PKP CARGO

W dniu 21.07.2015 roku zostało zorganizowane cykliczne spotkanie dyrekcji zakładu z przedstawicielami organizacji związkowych w ramach Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań stron ZUZP z dnia 14 lutego 2005 roku.

Strona społeczna zaproponowała pracodawcy zapisanie dzisiejszych ustaleń w protokole i podpisanie go przez strony. Pracodawca odmówił spisania protokołu . W związku z powyższym związki zawodowe opuściły salę. Nie możemy zgodzić się na odbywanie spotkań z których nic nie wynika, a odczytywanie na kolejnych spotkaniach tego o czym mówiono na poprzednim i wysłuchiwanie następnego koncertu życzeń jest zwykłą kpiną. W związku powyższym zwracamy się do Państwa z załączonym apelem. Koleżanki i Koledzy !W związku z zaistniałą sytuacją jaka nastąpiła w ciągu ostatnich miesięcy w PKP CARGO S.A. nadszedł czas na podjęcie wspólnych działań, a w konsekwencji i decyzji, które wywodzić się będą z niedorzecznych poczynań przedstawicieli Spółki, w której jesteśmy zatrudnieni. Jak sami dobrze wiecie, w związku z:  

  • Zaproponowaną dla pracowników podwyżką płac w wysokości 27 gorszy /godzinę,
  • Wdrożeniem kolejnych likwidacji miejsc pracy,
  • Brakiem jakiejkolwiek reakcji na brak właściwych obsad w zespołach pracowników bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem w ruchu kolejowym,
  • Rażącym łamaniem przepisów prawa pracy,Brakiem respektowania zapisów zawartych w ZUZP,
  • Nadmiernym kierowaniem pracowników na tzw. nieświadczenia prac pomimo braku uzasadnionych przesłanek wynikających z stosownej ustawy,
Koniecznym jest abyśmy, nie tylko jako pracownicy PKP CARGO S.A. Śląskiego Zakładu Spółki powiedzieli stanowcze NIE !!!

Zasadnym jest również abyśmy jako wszyscy pracownicy Spółki, którzy identyfikują się z obecną sytuacją oraz przytoczonymi argumentami stanęli ramie w ramie i dnia 29.07.2015 podjęli następujące działania: 

  • Nie wyrażajmy zgody na zmianę harmonogramu przez pracowników wykonujących pracę w równoważnym systemie pracy,
  • Wyłączmy lub też nic odbierajmy telefonów po zakończeniu swojej zmiany roboczej,
  • Nie korzystajcie z poczty elektronicznej, EKL i innych narzędzi po zakończeniu naszej pracy.
Każdy z nas pragnie mieć godne warunki pracy i płacy. Oczekując podwyżki wynagrodzeń chcemy ją otrzymać lecz nie w kwocie, która uwłacza naszej godności. Należy zaprzestać likwidacji stanowisk pracy, bądź też składania przez pracodawców propozycji alokacyjnych, które mają na celu pozbycie się pracowników.  Działania, które należy podjąć w celu poprawy warunków pracy są działaniami w pełni naturalnymi i zgodnymi z prawem pracy wobec, których pracodawcy są bezbronni.  Kolejnym etapem wspólnych działali będzie zakrojona na niespotykaną dotąd skalę akcja honorowego oddawania kiwi. Polegać ona będzie na organizowaniu w kolejnych dniach tygodnia poszczególnych grup zawodowych np. w poniedziałek rewidenci, wtorek maszyniści, w środę pracownicy utrzymania itd., którzy będą oddawać krew, a tym samym przysłużą się na pewno niejednokrotnie do uratowania komuś życia.Pamiętajmy, że tylko pełne zaangażowanie wszystkich pracowników może spowodować osiągnięcie wspólnie zamierzonego celu. Nadszedł już najwyższy czas aby powstać z kolan, podnieść głowy i wyprostować karki. Apel podpisali przedstawiciele związków zawodowych działających w Śląskim Zakładzie Spółki PKP CARGO S.A.

null