Zarząd PKP Cargo komentuje wyniki po pierwszym kwartale 2016

Zarząd PKP Cargo komentuje wyniki po pierwszym kwartale 2016

Po pierwszym kwartale wyniki grupy nie są najlepsze, ale nie oznacza to, że nie mamy dobrych wiadomości - poinformował podczas konferencji prasowej prezes zarządu PKP Cargo Maciej Libiszewski. 


W I kwartale br. grupa PKP Cargo wykonała pracę przewozową 6,5 mld tonokm, tj. o 2 proc. większą w porównaniu rok do roku (w tym spółka zależna AWT  0,4 mld tkm). Największe wzrosty zanotowała w przewozach paliw płynnych (+110 proc.), intermodalnych (+17 proc.), drewna i płodów rolnych (+10 proc.) oraz węgla kamiennego (+6 proc.), natomiast spadek - kruszyw i materiałów budowlanych.

Według danych spółki, w ujęciu wagowym grupa przetransportowała 25,44 mln ton, o 5 proc. więcej rdr.

Dużym wyzwaniem dla kolejowych przewoźników kolejowych pozostaje „trudna sytuacja” na rynku materiałów budowlanych i kruszyw, spowodowana opóźnieniami w realizacji inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Jednak sytuacja powinna ulec zmianie na korzyść.

Z własnych analiz spółki wynika, że w tym roku sześć głównych inwestycji modernizacyjnych obejmie 600 km linii kolejowych (za kwotę 4,8 mld zł), a 11 projektów budowy dróg obejmie łącznie odcinki o długości 340 km (za ponad 14 mld zł).

- To będzie nakręcać bezpośrednio popyt w segmencie przewozów tłucznia - powiedział Jarosław Klasa, członek zarządu ds. operacyjnych.

Po I kwartale br. roku są już widoczne rezultaty realizacji strategii rozwoju PKP Cargo za granicą, poinformowali przedstawiciele zarządu. Spółka zwiększyła wolumen masy przewiezionej poza krajem o 12 proc., a wykonana za granicą praca przewozowa wzrosła o ponad 85 proc. w porównaniu rdr.

To efekt m.in. większych przewozów węgla kamiennego i kruszyw oraz bardzo perspektywicznego segmentu intermodalnego.

W tym samym okresie przewozy zwiększyła także spółka zależna AWT, drugi pod względem wielkości przewoźnik w Czechach (o blisko 20 proc. w ujęciu masy i 13 proc. w ujęciu pracy przewozowej). - W ostatnich czterech latach praca przewozowa PKP Cargo wykonana poza granicami kraju wzrosła prawie czterokrotnie - podkreślił Maciej Libiszewski. - Rozwijamy ten kierunek, inwestujemy w tabor do obsługi połączeń za granicą, rozbudowujemy i zwiększamy przepustowość naszej sieci terminali wykorzystywanych do obsługi połączeń międzynarodowych.

Na zadane pytanie, czy zgadza się z opinią ministra infrastruktury i budownictwa, przedstawioną w Sejmie, że zmarnowane zostały pieniądze na przejęcie AWT - prezes odpowiedział, że chodzi o inny kontekst.

- Oceniając kurs akcji PKP Cargo, to każda decyzja dotycząca AWT skutkowała natychmiast jej zniżkami - wyjaśnił.

Maciej Libiszewski uważa że, przedwczesna jest ocena skutków tej inwestycji. W ub. roku AWT miała dodatni wynik finansowy, obecnie korzystnie zmienia się struktura przewozów AWT (przed rokiem 60 proc. stanowił węgiel, obecnie 30 proc.).

Przedstawiciele zarządu PKP Cargo rozmawiają i z przedstawicielami rządu Republiki Czeskiej, władz lokalnych, i władz grupy NWR/OKD. Przed tygodniem też złożony został wniosek o upadłość tej grupy.

Z tytułu zrealizowanych wcześniej przewozów, a nie zapłaconych jeszcze PKP Cargo (AWT), kopalnie są winne 17,6 mln euro.

- Ale też trzeba pamiętać, że np. bank PKO BP rok temu negatywnie wypowiedział się w sprawie planów zakupu przez PKP Cargo spółki AWT – stwierdził prezes Libiszewski.

W I kwartale Grupa PKP Cargo odnotowała 1,034 mld zł przychodów operacyjnych (+15 proc.), przy kosztach operacyjnych 1,096 mld zł (+27 proc.). EBITDA wyniosła 81 mln zł (+14 proc.), natomiast EBIT i wynik netto tyły ujemne, odpowiednio 62 i 66 mln zł.

W omawianym okresie o 18 proc. wzrosły wynagrodzenia, o 6 proc. - koszty dostępu do infrastruktury, a o 5 proc. – energii i paliwa.

W sumie, EBITA na zatrudnionego zmalała z 5,8 tys. zł/pracownika w I kwartale 2015 r., do 3,4 tys. zł.

- Grupa utrzymuje stabilną sytuację finansową, pozwalającą na harmonijną realizację celów przyjętych w strategii na lata 2016-20 - powiedział mówi Arkadiusz Olewnik, członek zarządu ds. finansowych. - Na najbliższe miesiące za jedno z podstawowych zadań, jakie stawiamy sobie, jest usprawnienie kontroli oraz optymalizacja ponoszonych kosztów w realizacji wszystkich strategicznych celów. Kolejne przejęcia - nieco później

Z wypowiedzi prezesa  wynika, że zarząd nie odżegnuje się od procesu dalszego przejęcia spółek logistycznych, jednak przesuwa to na późniejsze okresy.

- Najpierw musimy zamknąć transakcje akwizycji kolejowych aktywów Grupy PKN Orlen, tj. spółki KolTrans i zorganizowanej części przedsiębiorstwa Euronaft Trzebinia, ale nadal czekamy na decyzję w tej sprawie UOKiK
Przejęcie tych przewoźników dla PKP Cargo oznacza wzmacnianie pozycji w segmencie paliw płynnych.

Zarząd zapowiedział, że spółka pracuje nad wprowadzeniem nowoczesnych rozwiązań ułatwiających zarządzanie taborem i posiadaną infrastrukturą, w tym siecią terminali. Chodzi o śledzenie w czasie rzeczywistym nie tylko lokomotyw (co jest realizowane), ale także wagonów i towarów w nich się znajdujących. Pomoże to na bardziej efektywne funkcjonowanie grupy oraz podniesienie jakości usług, bowiem klientom udostępni ona nowe narzędzie do własnej optymalizacji procesów logistycznych,