Zarząd PKP CARGO S.A. odwołany, na stanowisku pozostał Zenon Kozendra

Zarząd PKP CARGO S.A. odwołany, na stanowisku pozostał Zenon Kozendra

Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej PKP Cargo S.A. w dniu 18.10.2021 przegłosowano zmiany w zarządzie firmy.
Czesław Warsewicz – prezes zarządu, Leszek Borowiec – członek zarządu ds. finansowych, Witold Bawor – członek zarządu ds. operacyjnych i Piotr Wasaty - członek zarządu ds. handlowych zostali odwołani z pełnionych funkcji. Uchwały Rady Nadzorczej weszły w życie z chwilą podjęcia. Przyczyny odwołania nie zostały wskazane.

Ponad rok temu, a dokładnie 28 sierpnia 2020, FZZMK zwróciła się z apelem do Prezesa Zarządu o złożenie dymisji argumentując, że nie stanowi ujmy na honorze taka decyzja, gdyż już na poziomie aplikacji należy ją zakładać, w razie braku realizacji zamierzonych celów.
Celem, jaki zakładał Prezes przy obejmowaniu tej funkcji, był wzrost udziału w rynku do 60 %, a nie spadek do nieco ponad 30%.
O niespotykanej w giełdowej historii PKP CARGO S.A. nieudolności w procesie zarządzania Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych informowała zarówno Radę Nadzorczą Spółki jak i Premiera RP 15 września 2020 roku.
Zarząd trwał, a efekty tego trwania odczuwa teraz większość pracowników.
 
Na przestrzeni ostatnich miesięcy bardzo pogorszyła się nasza sytuacja finansowa, można powiedzieć, że pogarsza się coraz bardziej z każdym dniem. Po pierwsze jest to wynik rekordowej inflacji i galopady cen. Drugą przyczyną jest trudna, jeśli nie dramatyczna sytuacji spółki, która w sposób dla nas oczywisty jest wynikiem katastrofalnego wręcz sposobu zarządzania spółką .

Rada Nadzorcza podjęła też uchwałę, zgodnie z którą delegowała Władysława Szczepkowskiego, Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO, do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki na okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz powierzyła mu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu PKP CARGO.
Władysław Szczepkowski, członek rady nadzorczej spółki w latach 2005 – 2007 pełnił już funkcję prezesa zarządu PKP Cargo, a później, w latach 2010 – 2016 związany był ze spółkami grupy kapitałowej PGNiG. Od września 2016 roku do marca 2017 roku zatrudniony był w spółce ”Przewozy Regionalne” (obecnie Polregio). Od początku marca 2017 roku jest pracownikiem PKP SA na stanowisku dyrektora – pełnomocnika zarządu PKP S.A. ds. korporacyjnych.
Władysław Szczepkowski w 1992 roku ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, na Wydziale Prawa i Administracji w Zakładzie Teorii Państwa i Prawa.

W wyniku tych zmian, skład Zarządu przedstawia się następująco:

Władysław Szczepkowski – p.o. Prezesa Zarządu
Zenon Kozendra – Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników