Zarząd PKP CARGO S.A. unika rokowań w sporze zbiorowym

Zarząd PKP CARGO S.A. unika rokowań w sporze zbiorowym

Pismo do CARGO 02012023jpeg