Zarząd PKP CARGO S.A. w komplecie

Zarząd PKP CARGO S.A. w komplecie


Rada Nadzorcza PKP Cargo powołała w dniu 31.03.2016 r. trzech nowych członków zarządu spółki. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego do zarządu PKP Cargo powołano: Grzegorza Fingasa, powierzając mu funkcję członka zarządu ds. handlowych, Arkadiusza Pawła Olewnika, powierzając mu funkcję członka zarządu ds. finansowych, Jarosława Klasę, powierzając mu funkcję członka zarządu ds. operacyjnych.

Grzegorz Fingas od maja 2008 r. pełnił funkcję dyrektora biura handlowego PKP Cargo a w okresie 2010 – 2013 był członkiem zarządu PKP Cargo International a.s. z siedzibą w Bratysławie. W latach 2010 – 2014 pełnił funkcję członka rady nadzorczej Zakładu Przewozu i Spedycji „Spedkoks” Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

Arkadiusz Olewnik od marca 2016 roku związany z PKP Cargo, gdzie pełnił funkcję dyrektora Biura Kontrolingu Finansowego i Relacji Inwestorskich. W latach 2013 – 2016 pełnił funkcję eksperta rynku infrastrukturalnego realizując m. in. audyt finansowy Kolei Śląskich Sp. z o.o. czy audyt infrastruktury kolejowej Kopalni Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie.

Jarosław Klasa w latach 2014 – 2015 był doradcą zarządu PKP Informatyka Sp. z o.o., a w latach 2015 – 2016 dyrektorem departamentu eksploatacji systemów w PKP Informatyka Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza PKP Cargo powołała 19 stycznia Macieja Libiszewskiego na stanowisko prezesa zarządu PKP Cargo. Dariusz Browarek pełni fukcję członka zarządu - przedstawiciela pracowników.