Ze stanowiska Prezesa PR zrezygnował Tomasz Pasikowski

Ze stanowiska Prezesa PR zrezygnował Tomasz Pasikowski

10 marca z pełnienia swoich funkcji w zarządzie Przewozów Regionalnych zrezygnowali Tomasz Pasikowski i Wojciech Kroskowski. 

Tomasz Pasikowski i Wojciech Kroskowski przyszli do zarządu Przewozów Regionalnych wspólnie, 5 lutego 2014 roku. Pasikowski jako specjalista w zarządzaniu zmianą i procesami restrukturyzacyjnymi wcześniej, zajmował stanowiska menadżerskie wyższego szczebla, m.in. w: BRE Banku, Narodowym Banku Polskim i Ministerstwie Finansów. Przez wiele lat pełnił funkcje wiceprezydenta i prezydenta Grudziądza. Ukończył prawo i ekonomikę transportu morskiego na Uniwersytecie Gdańskim. Wojciech Kroskowski był wcześniej bankierem, ukończył ekonomię na Wydziale Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Spółką obecnie kieruje  Dariusz Liszewski, członek zarządu – dyrektor ds. techniczno-eksploatacyjnych.