Związkowcy w PKP CARGO S.A. wystąpili o podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników.

Związkowcy w PKP CARGO S.A. wystąpili o podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników.

Jedenaście organizacji związkowych działających w spółce PKP CARGO S.A. złożyło wspólnie podpisane pismo, które rozpoczyna dialog społeczny w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników PKP CARGO S.A.

Pismo ZZ w sprawie podwyek z potwierdzeniem_01jpg