Witamy na stronie internetowej Federacji Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych

Związek zawodowy jest organizacją pracowników, którzy jednoczą się by zbudować siłę mogącą spowodować poprawę warunków życia.

INFORMACJE